Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, który odbędzie się 9 lutego o godzinie 11:45 w sali 37. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 7 lutego u prof. M. Sokołowskiej i prof. E. Walczak - Lewandowskiej.
 
Życzymy pwodzenia
Nauczyciele Przedmiotów Ekonomicznych

Zima to trudny okres, w którym my ludzie doskonale sobie radzimy. Czasem nawet miło jest usiąść w ciepłym domu, przy gorącej herbacie, oglądając zimowy pejzaż zza okna. Samotne, zagubione zwierzęta niestety nie mają takiego szczęścia. Sprawmy by chociaż przez chwilę poczuły ciepło i radość.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

W dniu 19 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Technicznej. Wzięli w nim udział uczniowie Technikum Mechanicznego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z 40 pytań. Można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. W skład testu wchodziły pytania z zakresu:

  • Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  • Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
  • Wykonywania połączeń materiałów
  • Naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Syntea - projekty w ZSP Grójec

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec. Wykonanie strony i administracja: Krzysztof Karwan