Start Biblioteka Szkolna
Cze 28
środa

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

Artykuły/Komunikaty dla korzystających z zasobów bilioteki
2017 ROKIEM…

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".

"Wisła - królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowania przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań" - czytamy w uchwale.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".

"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”

"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość".

"Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych.

                                                                                                          Bogusława Gronikowska

                                                                                                          Dagmara Nasiłowska

 
Rok Jana Karskiego - 2014

rok-karskiego

6 grudnia 2013r. Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. W kraju i za granicą prowadzone są intensywne działania w celu popularyzacji i przywrócenia pamięci o czynach polskiego emisariusza. Organizowane są wystawy, warsztaty edukacyjne, panele dyskusyjne, konferencje i pokazy filmów.

Więcej informacji o obchodach: TUTAJ

Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski (1914 – 2000) – przed wojną pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, podczas transportu zbiegł i wrócił do Warszawy. Kurier Polskiego Państwa Podziemnego do władz RP na uchodźstwie. Podczas ostatniej misji w listopadzie 1942r. przekazał informacje o zagładzie Żydów w okupowanej Polsce, spotkał się m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem, a w lipcu 1943r. został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta. W 1944r. wydał książkę o Polskim Państwie Podziemnym „ Historia tajnego państwa”. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Orła Białego oraz medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

Źródło: Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej [teka edukacyjna IPN], Warszawa 2005, s.22.
Koło Biblioteczne

 
Szkolne Koło Biblioteczne

SZKOLNE KOŁO BIBLIOTECZNE ZAPRASZA!

Drogi uczniu!

Jeżeli lubisz czytać książki, chciałbyś poznać pracę bibliotekarza, nowych ludzi i miło spędzić wolny czas zapisz się do Koła Bibliotecznego. Szczegółowe informacje i zapisy u p. Dagmary Nasiłowskiej w bibliotece.

 


Start Biblioteka Szkolna

stopka klienta wt