Start Strefa Nauczyciela Harmonogramy
Cze 28
środa

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

Harmonogramy
Harmonogram zebrań Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2016/2017

 Termin/godzina

 Tematyka

29.08.2016
godz. 10.00

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

Analiza wyników nauczania i wychowania

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z prac komisji

01.09.2016
godz. 11.00

 

Organizacja nowego roku szkolnego 2016/2017

Nadzór pedagogiczny

Dokumentacja szkolna

13.09.2016

 

 

Zatwierdzanie wymaganej dokumentacji szkolnej

Powołanie zespołów i komisji

Rada szkoleniowa

Szkolenie „ Współpraca w zespołach”

14.10.2016

Szkolenie „Kształtowanie postaw”

09.11.2016

 

Tematyka bieżąca

Szkolenie wg potrzeb

28.11.2017

 

Tematyka bieżąca

Szkolenie wg potrzeb

18.01.2017

Klasyfikacja śródroczna uczniów

25.01.2017

Podsumowanie I półrocza

Analiza wyników nauczania

Sprawozdanie z nadzoru

15.03.2017

 

Tematyka bieżąca

Szkolenie wg potrzeb

25.04.2017

Klasyfikacja klas maturalnych

17.05.2017

 

Tematyka bieżąca

Szkolenie wg potrzeb

19.06.2017

Klasyfikacja pozostałych klas

26.06.2016

 

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

Analiza wyników nauczania i wychowania

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z prac komisji

 


Start Strefa Nauczyciela Harmonogramy

stopka klienta wt