Start Dokumenty Szkolne
Cze 28
środa

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

Ważne Dokumenty Szkolne
Status Szkoły, Regulaminy i inne ważne dokumenty

Załączniki do pobrania:
Download this file (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Monitorowanie podstawy programowej[Procedury kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]
Download this file (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]
Download this file (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]
Download this file (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]
Download this file (regulaminrp2014.pdf)Regulamin działalności Rady Pedagogicznej[Regulamin działalności Rady Pedagogicznej]
Download this file (regulamin_dyzurow_nauczycieli2.doc)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli]
Download this file (reg_bib_szk_zsp.doc)Regulamin Biblioteki Szkolnej[Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSP Grójec]
Download this file (reg_fun_strony_www.doc)Regulamin strony internetowej szkoły[Regulamin strony internetowej szkoły]
Download this file (statut_23_03_2017.pdf)Statut ZSP Grójec - 23.03.2017[Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu ]
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:
Download this file (ob_prezesa_gus.pdf)Obwieszczenie prezesa GUS[Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2013r.]
Download this file (regulamin_zfss.doc)Regulamin ZFŚS[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]
Download this file (zalacznik_1.doc)Załącznik Nr 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]
Download this file (zalacznik_2.doc)Załącznik Nr 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS ZSP w zależności od dochodu na 1 osobę]
Download this file (zalacznik_3a.doc)Załącznik Nr 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]
Download this file (zalacznik_3b.doc)Załącznik Nr 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]
Download this file (zalacznik_3c.doc)Załącznik Nr 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]
Download this file (zalacznik_3d.doc)Załącznik Nr 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]
Download this file (zalacznik_3e.doc)Załącznik Nr 3e[WNIOSEK o przyznanie pożyczki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.]
Download this file (zalacznik_4.doc)Załącznik Nr 4[UMOWA pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe ]
 


Start Dokumenty Szkolne

stopka klienta wt