Start Dokumenty Szkolne Dla nauczyciela
Cze 28
środa

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

Dla NAUCZYCIELA i WYCHOWAWCY


Dziennik Elektroniczny

Załączniki do pobrania:
Download this file (Pierwsze_logowanie.pdf)Instrukcja pierwszego logowania do dziennika[Instrukcja pierwszego logowania do dziennika]
 
Egzaminy maturalne i zawodowe - szkolenia, zadania, procedury

Załączniki do pobrania:
Download this file (wewnatrzszkolna_instrukcja_2017.doc)Instrukcja[2016/2017 - Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w ZSPGrójec]
 
Klasyfikacja klas 2016/2017

Załączniki do pobrania:
Download this file (2016_2017_klasyfikacja_roczna_matura.doc)Klasyfikacja klas :: WORD[Klasyfikacja klas :: WORD]
Download this file (2016_2017_klasyfikacja_roczna_matura.xls)Klasyfikacja klas :: EXCEL[Klasyfikacja klas :: EXCEL]
 
Nauczyciele i wychowawcy

Załączniki do pobrania:
Download this file (informacja_o_nieklasyfikowaniu.doc)Informacja o zagrożeniu nieklasyfikowaniem[Informacja o zagrożeniu nieklasyfikowaniem]
Download this file (informacja_o_ocenach_ndst.doc)Informacja o ocenach niedostatecznych[Informacja o ocenach niedostatecznych]
Download this file (instrukcja_arty_i_zdjecia.docx)Instrukcja przekazywania artykułów i zdjęć do publikacji[Instrukcja przekazywania artykułów i zdjęć do publikacji]
Download this file (intrukcja_sporz_sprawozd.doc)Instrukcja sporządzania sprawozdań[Instrukcja sporządzania sprawozdań]
Download this file (kola_zainter.doc)Koła zainteresowań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu[Koła zainteresowań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu]
Download this file (oswiadczenie_udzial_ucznia_etykadoc.doc)Oświadczenie dotyczące udziału ucznia w zajęciach z etyki[Oświadczenie dotyczące udziału ucznia w zajęciach z etyki]
Download this file (samoocena_nauczyciela.doc)Arkusz szkolny samooceny nauczyciela[Arkusz szkolny samooceny nauczyciela]
Download this file (sprawozdanie_samorzad.doc)Sprawozdanie z działalności Samorządu[Sprawozdanie z działalności Samorządu]
Download this file (sprawozdanie_z_dzialan_zespolu.doc)Sprawozdanie z działań zespołu[Sprawozdanie z działań zespołu]
Download this file (terminarz_sprawdzianow.doc)Terminarz sprawdzianów[Terminarz sprawdzianów]
Download this file (zestawienie_osiagniec_uczni_ow.doc)Zestawienie osiągnięć uczniów – konkursy, olimpiady, turnieje...[Zestawienie osiągnięć uczniów – konkursy, olimpiady, turnieje...]
Download this file (zgoda_na_dane_osobowe.doc)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia[Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia]
 
Procedury

Załączniki do pobrania:
Download this file (procedura_1.doc)Procedura_1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych ]
Download this file (procedura_2.doc)Procedura_2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]
Download this file (procedura_3.doc)Procedura_3[Procedura oceniania nauczycieli]
Download this file (procedura_4.doc)Procedura_4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]
 
Realizacja podstawy programowej

Pliki pobieramy w zależności od tego jak długo realizowany jest dany przedmiot oraz czy klasa podzielona jest na grupy czy też nie.

Przykłady

  • jeżeli przedmiot realizowany jest przez 3 lata z grupami wybieramy plik: GRUPY 3 letni - CZERWIEC
  • jeżeli przedmiot realizowany jest przez 2 lata bez grup wybieramy plik: 2 letni - CZERWIEC bez grup
  • jeżeli przedmiot realizowany jest przez 2 lata z grupami,  ale jego realizacja kończy się z końcem pierwszego półrocza wybieramy plik:
    GRUPY2 letni - STYCZEŃ
Załączniki do pobrania:
Download this file (1roczny_czerwiec.docx)1 roczny CZERWIEC bez grup[1 roczny CZERWIEC bez grup]
Download this file (2letni_czerwiec.docx)2 letni CZERWIEC bez grup[2 letni CZERWIEC bez grup]
Download this file (2letni_styczen.docx)2 letni STYCZEŃ bez grup[2 letni STYCZEŃ bez grup]
Download this file (3letni_czerwiec.docx)3 letni CZERWIEC bez grup[3 letni CZERWIEC bez grup]
Download this file (4letni_czerwiec.docx)4 letni CZERWIEC bez grup[4 letni CZERWIEC bez grup]
Download this file (gr_1roczny_czerwiec.docx)GRUPY - 1 roczny CZERWIEC[GRUPY - 1 roczny CZERWIEC]
Download this file (gr_2letni_czerwiec.docx)GRUPY - 2 letni CZERWIEC[GRUPY - 2 letni CZERWIEC]
Download this file (gr_2letni_stycze.docx)GRUPY - 2 letni STYCZEŃ[GRUPY - 2 letni STYCZEŃ]
Download this file (gr_3letni_czerwiec.docx)GRUPY - 3 letni CZERWIEC[GRUPY - 3 letni CZERWIEC]
Download this file (gr_4letni_czerwiec.docx)GRUPY - 4 letni CZERWIEC[GRUPY - 4 letni CZERWIEC]
Download this file (sprawozdanie_z_jakosciowej_realizacji_podstawy_programow.doc)Jakościówka[Sprawozdanie JAKOŚCIOWE z realizacji podstawy programowej]
 
Regulaminy

Załączniki do pobrania:
Download this file (regulamin_dyzurow_nauczycieli2.doc)Regulamin dyżurów[Regulamin dyżurów nauczycieli]
Download this file (regulamin_dzialalnosci_rady_pedagogicznej.doc)Regulamin RP[Regulamin działalności Rady Pedagogicznej]
 
Wycieczki

Załączniki do pobrania:
Download this file (zacznik nr 1 karta wycieczki.doc)Karta Wycieczki[Karta Wycieczki]
Download this file (zacznik nr 2 lista uczestnikw.doc)Lista uczestników[Lista uczestników]
Download this file (zacznik nr 3 owiadczenie rodzicw.doc)Oświadczenie rodziców[Oświadczenie rodziców]
Download this file (zacznik nr 4 zapoznanie z regulaminem wycieczki.doc)Zapoznanie z regulaminem wycieczki [Zapoznanie z regulaminem wycieczki ]
Download this file (zacznik nr 5 rozliczenie wycieczki.doc)Rozliczenie wycieczki[Rozliczenie wycieczki]
Download this file (zacznik nr 6 regulamin wycieczki.doc)Regulamin wycieczki[Regulamin wycieczki]
Download this file (zacznik nr 7 lista uczniw.doc)Lista uczniów[Lista uczniów]
Download this file (zgloszenie_wypadku.doc)Zgloszenie wypadku[Zgloszenie wypadku]
 


Start Dokumenty Szkolne Dla nauczyciela

stopka klienta wt