Start Regulamin / Terminy
Cze 28
środa

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

Rekrutacja 2017/2018

WSZYSTKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ

warunki przyjęcia, warunki rekrutacji, kryteria rekrutacji, przeliczanie wyników, terminarz rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej i inne informacje

znajdziecie Państwo dokładnie opisane w Regulaminie Rekrutacji 2017/2018

 Poniżej prezentujemy wybrane informacje z Regulaminu!

Rekrutacja 2017/2018 do ZSP Grójec
Regulamin rekrutacji / Terminy / Informacje ogólne

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do następujących typów szkół dla młodzieży:

4 – letniego technikum dla absolwentów gimnazjum, w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik mechanik
  • technik informatyk
  • technik handlowiec
  • technik spedytor - NOWOŚĆ
  • technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ

3 – letniego liceum ogólnokształcącego:

  • z innowacją wojskową - NOWOŚĆ
  • z innowacją turystyczną - NOWOŚĆ

3 – letniej szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, Kucharz, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Malarz – tapeciarz, Lakiernik, Kominiarz, Fryzjer, Murarz – tynkarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik, Cukiernik, Piekarz, Stolarz i w innych zawodach zgodnie z kwalifikacją zawodów (Dz. U. z 2017 poz. 622)

Załączniki do pobrania:
Download this file (reg_rek_17_18zspgrojec.pdf)Regulamin rekrutacji[Regulamin rekrutacji 2017/2018]
Download this file (wniosek.pdf)Wniosek[Wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2017/2018]
Download this file (Zalacznik1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium ustawy o systemie oświaty]
Download this file (Zalacznik2.pdf)Załącznik Nr 2[Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata]
Download this file (Zalacznik3.pdf)Załącznik Nr 3[Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie]
Download this file (Zalacznik4.pdf)Załącznik Nr 4[Ankieta Rekrutacyjna]
Download this file (Zalacznik5.pdf)Załącznik Nr 5[Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej]
 
Terminy rekrutacji zasadniczej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja 2017
od godz. 10.00
do 19 maja 2017
do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

16 czerwca 2017
od godz. 10.00
do 19 czerwca 2017
do godz. 16.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017
od godz. 12.00
do 28 czerwca 2017
do godz. 16.00.

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

od 8 maja 2017
do 5 lipca 2017

(najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

do 5 lipca 2017
do godz. 16.00

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 6 lipca 2017
od godz. 10.00
do 7 lipca 2017
do godz. 16.00.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 6 lipca 2017
od godz. 10.00
do 14 lipca 2017
do godz. 12.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 14 lipca 2017
do godz. 16.00.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 14 lipca 2017
do godz. 16.00.

 
Terminy rekrutacji uzupełniającej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 10 sierpnia 2017
od godz. 10.00
do 14 sierpnia 2017
do godz. 16.00

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

 od 10 sierpnia 2017
do 28 sierpnia 2017

(najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

do 28 sierpnia 2017
do godz. 12.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

Przy składaniu wniosku do szkoły

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 29 sierpnia 2017
od godz. 8.00
do 30 sierpnia 2017
do godz. 16.00.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 30 sierpnia 2017
do godz. 16.00.

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 30 sierpnia 2017
do godz. 16.00.

 
Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018

Link - TUTAJ

 

 


Start Regulamin / Terminy

stopka klienta wt