OFERTA dla uczniów po SZKOLE PODSTAWOWEJ

NOWOŚĆ - Technik ProgramistaNOWOŚĆ - Technik Chłodnictwa i KlimatyzacjiLO z innowacją turystycznąLO z innowacją wojskowąTechnik InformatykTechnik EkonomistaTechnik HandlowiecTechnik SpedytorTechnik MechanikSzkoła Branżowa I-go stopnia

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe kształcące w zawodach:

(Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, Kucharz, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Malarz –tapeciarz, Lakiernik, Kominiarz, Fryzjer, Murarz- tynkarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik, Cukiernik, Piekarz, Stolarz oraz inne zawody zgodne z klasyfikacją zawodów).

Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

  • Nauka trwa 3 lata
  • W klasie I i II - 3 dni nauka w szkole przedmiotów ogólnokształcących, 2 dni praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy
  • W klasie III - 2 dni nauka w szkole przedmiotów ogólnokształcących, 3 dni praktyczna nauka zawodu w zakładzie pracy
  • W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego

Szkoła branżowa I stopnia realizuje kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II stopnia będą objęci działaniami wychowawczymi. Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.