4di 4technik informatyk/technik handlowiec
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.rosyjski-j1 #r4 11     j.polski SM 44 wych.fiz. IC sg2
2 8:55- 9:40 j.polski SM 44 j.niemiecki-j2 LM 52 j.niemiecki-j2 LM 52 u_hist.i sp. ŁG 6 wych.fiz. IC sg3
3 9:50-10:35 r_matematyka Wx 2 zaj.z wych. ŁG 6 pdg-1/2 GE 10
jęz. obcy w-2/2 WL 21
j.angielski SL 20 lab. bd-1/2 ZG 49
symul. fir.h-2/2 Sk 38
4 10:50-11:35 wych.fiz. IC 54 r_matematyka Wx 2 lab. bd-1/2 ZG 49
market. w dz-2/2 JO 25
matematyka Wx 2 lab. bd-1/2 ZG 49
symul. fir.h-2/2 Sk 38
5 11:45-12:30 lab. ai-1/2 Ka 50
market. w dz-2/2 JO 40
syst. baz da-1/2 ZG 49
symul. fir.h-2/2 Sk 40
lab. bd-1/2 ZG 49
market. w dz-2/2 JO 25
matematyka Wx 2 lab. ai-1/2 Ka 50
jęz. obcy w-2/2 WL 21
6 12:40-13:25 lab. ai-1/2 Ka 50
market. w dz-2/2 JO 38
syst. baz da-1/2 ZG 49
symul. fir.h-2/2 Sk 40
strony i ai-1/2 Ka 50
symul. fir.h-2/2 Sk 40
r_informat.-1/2 NO 52
r_geografia-2/2 LK 23
lab. ai-1/2 Ka 50
jęz. obcy w-2/2 WL 21
7 13:30-14:15 strony i ai-1/2 Ka 50
symul. fir.h-2/2 Sk 38
j.rosyjski-j1 #r4 11 strony i ai-1/2 Ka 50
symul. fir.h-2/2 Sk 40
r_informat.-1/2 NO 52
jęz. obcy w-2/2 WL 21
j.angielski SL 20
8 14:20-15:05 strony i ai-1/2 Ka 50
symul. fir.h-2/2 Sk 40
  pdg-1/2 GE 10
r_geografia-2/2 LK 23
  religia ES 4
Obowiązuje od: 13 września 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum