32 Sala informatyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 TB 2pi-2/2 informatyka
BR 3pi-1/2 lab.lsk
Cx 2ps-1/2 org.tran.i s
IO 1pp str. inter.
IO 1pp-1/2 prac. bd
2 8:55- 9:40   BR 3pi-1/2 lab.lsk
IO 1pp pod. infor.
BR 1pi-2/2 lab.lsk
BR 3i-1/2 lab.lsk
3 9:50-10:35 BR 1pi-2/2 lab.lsk
IO 1pp-1/2 prac. ai
BR 3i-1/2 lab.lsk
BR 3pi-1/2 lab.lsk
BR 2pi lok. sieci k
4 10:50-11:35 SS 1ps-2/2 informatyka
BR 3i-2/2 lab.lsk
BR 2pi-2/2 lab. utk
BR 3pi-1/2 lab.lsk
BR 1pi lok. sieci k
5 11:45-12:30 BR 3i-1/2 lab.lsk
BR 3i-2/2 lab.lsk
BR 2pi-2/2 lab. utk
BR 1pi-1/2 lab.lsk
BR 2pi-2/2 lab.lsk
6 12:40-13:25 BR 3i-1/2 lab.lsk
BR 3pi-2/2 lab.lsk
BR 3i-2/2 lab.lsk
BR 2pi lok. sieci k
BR 2pi-2/2 lab.lsk
7 13:30-14:15 BR 2pi-1/2 lab.lsk
BR 3pi-2/2 lab.lsk
BR 3i-2/2 lab.lsk
BR 3pi-2/2 lab.lsk
BR 3pi-2/2 lab.lsk
8 14:20-15:05 BR 2pi-1/2 lab.lsk
BR 1pi-1/2 lab.lsk
BR 1pi lok. sieci k
NO 2pi urz. tech. k
 
Obowiązuje od: 27 września 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum