12

sty

2017

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

W roku szkolnym 2016/2017 Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

  • „Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów;
  • „Licealista” – uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych.

Nas oczywiście interesuje kategoria „Licealista”.

W roku szkolnym 2016/2017 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu programowego chemii. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź)oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Test konkursowy odbędzie się w dniach 8-9 marca 2017 r. w całej Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 3 lutego 2017 r. ( Burandt Anetta )

 Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w Konkursie .

 

Sprawdź swoją wiedzę !

 

12

sty

2017

Twój Miś może zostać RATOWNIKIEM

misie

 

05

sty

2017

SZKOLNY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 19 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Technicznej. Wzięli w nim udział uczniowie Technikum Mechanicznego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z 40 pytań. Można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. W skład testu wchodziły pytania z zakresu:

  1. Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  2. Wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
  3. Wykonywania połączeń materiałów
  4. Naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
SZKOLNY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ :: 2016/2017 SZKOLNY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ :: 2016/2017 SZKOLNY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ :: 2016/2017

Pierwsze trzy miejsca zajęli:

  1. Rafał Ejmocki klasa 3c – 38 punktów
  2. Piotr Osiński klasa 3c – 35 punktów
  3. Łukasz Zieliński klasa 4ci – 30 punktów

Gratulacje !!!

                                                                                                                          Karol Kucharski

 

03

sty

2017

2017 ROKIEM…

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".

"Wisła - królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowania przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań" - czytamy w uchwale.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".

"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”

"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość".

"Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych.

                                                                                                          Bogusława Gronikowska

                                                                                                          Dagmara Nasiłowska

 

23

gru

2016

„Nie było miejsca dla Ciebie”

22 grudnia odbyły się w naszej szkole Jasełka pt. „Nie było miejsca dla Ciebie” przygotowane i wystawione przez uczniów klas 1a i 2a przy wsparciu uczniów klas: 4ci, 3i, oraz 1i.

Konwencja tegorocznych Jasełek to krótkie sceny ukazujące różne sytuacje życiowe, w których spotykamy ludzi potrzebujących naszej pomocy. Zajęci swoimi sprawami nie zawsze dostrzegamy ich potrzeby. Lekceważymy ich lub wręcz przepędzamy. Każdy jednak kto okazał pomoc proszącym przekonał się, że pomógł samemu Jezusowi narodzić się w swoim życiu. Gra aktorska, śpiew kolęd oraz mądre słowa Filozofa i Aniołów pozostawiły niezatarte wrażenie w sercach widzów.

„Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017
„Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017

Po zakończeniu Jasełek, głos zabrali: Pani Dyrektor Dorota Skalińska dziękując uczniom za przedstawiony program artystyczny, Pan wicestarosta Dariusz Piątkowski, który przekazał na rzecz szkoły sprzęt sportowy, Proboszcz parafii św. Mikołaja ks. kanonik Zbigniew Suchecki oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Od wszystkich mówców usłyszeliśmy dobre słowa i piękne życzenia świąteczne. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie, Dyrekcji, Nauczycielom, zaproszonym Gościom i uczniom za życzliwe przyjęcie naszego przedstawienia.

„Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017
„Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017 „Nie było miejsca dla Ciebie” :: 2016/2017

Za przygotowanie Jasełek odpowiedzialni byli nauczyciele religii: Elżbieta Głowacz i ks. Paweł Kulpiński.

 ks. Paweł Kulpiński

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13
Start

stopka klienta wt

Joomla extensions by Siteground Hosting