Załączniki:
Pobierz plik (harm_oroczys_19_20.doc)Harmonogram uroczystości szkolnych[2019/2020 - Harmonogram uroczystości szkolnych]
Pobierz plik (kalendarz_19-20.doc)Kalendarz roku szkolnego[2019/2020 - Kalendarz roku szkolnego]
Pobierz plik (plan_pracy_19_20.doc)Plan pracy[2019/2020 - Plan pracy szkoły na rok szkolny]
Pobierz plik (progr_profwych_19_20.doc)Program profilaktyczno - wychowawczy[2019/2020 - Program profilaktyczno - wychowawczy na rok szkolny]
Pobierz plik (Regulamin e-dziennika.pdf)Regulamin E-Dziennika[Regulamin korzystania z Dziennika Elektroniczengo w ZSP Grójec]
Pobierz plik (Regulamin Rady Pedagogicznej Maj 2018.pdf)Regulamin pracy Rady Pedagogicznej[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZSP Grójec - dokument zeskanowany]
Pobierz plik (regulamin_dyzurow_nauczycieli2.pdf)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZSP Grójec]
Pobierz plik (reg_biblio-kopia.pdf)Regulamin Działalności Biblioteki[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZSP Grójec]
Pobierz plik (reg_fun_strony_www.pdf)Regulamin Strony Internetowej[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZSP Grójec]
Pobierz plik (statut_branżowa.pdf)STATUT (Branżowa Szkoła I-go stopnia)[Statut dla Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec]
Pobierz plik (Statut_tekst_ujednolicony.pdf)STATUT (ZSZ i Technikum) - tekst ujednolicony[Statut dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec]
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_zfss.doc)Regulamin[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)Załącznik 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]
Pobierz plik (zalacznik_2.doc)Załącznik 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 osobę]
Pobierz plik (zalacznik_3a.doc)Załącznik 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]
Pobierz plik (zalacznik_3b.doc)Załącznik 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]
Pobierz plik (zalacznik_3c.doc)Załącznik 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]
Pobierz plik (zalacznik_3d.doc)Załącznik 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]
Pobierz plik (zalacznik_3e.doc)Załacznik 3e[Wniosek o przyznanie pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe]
Pobierz plik (zalacznik_4.doc)Załącznik 4[Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ]

Projekty w ZSP Grójec

100 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wolontariat ZSPGrójec

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.