Start
Maj 23
wtorek

BIP ZSP Grójec

AISAI Laboratorium

aisai

Korzystamy z:

Cloud9IDE

Wykorzystujemy Cloud9IDE
w zawodzie technik informatyk

Platforma Edukacyjna

zspedukacja

ZSPGrójec w programie - IT Szkoła

16

paź

2016

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

su2016

 • Przewodniczący SU:

  • Dorota Spólna 2a

 • Zastępcy przewodniczącego SU:

  • Michał Gowin 3a,

  • Cezary Skorupski 3a

 • Skarbnicy SU:

  • Marta Dąbrowska 2d,

  • Adrian Kwiatkowski 3a

 • Sekretarz SU:

  • Agata Michalak 2d

 • Pomocnicy SU:

  • Marta Durajska 2d

  • Dominika Wojciechowska 1w

 

19

wrz

2016

Sukcesy i osiągnięcia

Przekład intersemiotyczny nie tylko sprzyja upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży, rozbudzając potrzeby wyższe – intelektualne czy duchowe, skłaniając młodego odbiorcę do wyzwolenia twórczej aktywności i stymulując jego rozwój, ale służy rozwijaniu kompetencji czytelniczych, pozwalających na samodzielny rozwój na różnych płaszczyznach działania i w rozmaitych przestrzeniach życia, w obrębie, których przychodzi człowiekowi funkcjonować w dorosłym już życiu. Jest narzędziem wspierającym wyobraźnie, co pozwala na świadome uczestnictwo w kulturze.

„GEEK EXSPANSION” konkurs „Maska Superbohatera” :: 2016/2017 „GEEK EXSPANSION” konkurs „Maska Superbohatera” :: 2016/2017 „GEEK EXSPANSION” konkurs „Maska Superbohatera” :: 2016/2017

Doskonałym materiałem, inspirującym wszechstronny rozwój odbiorcy z zastosowaniem narzędzia przekładu intersemiotycznego jest klasyka komiksu, literatury SF oraz powstające na ich fundamencie gry powszechnie funkcjonujące w wyobraźni młodzieży – stąd już tylko krok, by odbiorca stał się kreatywnym twórcą.

Zorganizowany w ramach Konwentu Gier i Fantastyki „GEEK EXSPANSION” konkurs „Maska Superbohatera” ujawnił potencjał talentu, twórczej wyobraźni i pasji czytelniczych Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, które zaowocowały przyznaniem w kategorii V – szkół ponadgimnazjalnych następujących lokat:

 • I miejsce – Piotr Organiściak - klasa 2a - ZSP w Grójcu
 • II miejsce – Maciej Dudek - klasa 2d - ZSP w Grójcu
 • III miejsce – Karolina Stygińska - klasa 2a – ZSP w Grójcu

WYRÓŻNIENIA:

 • Aleksandra Wołukanis - klasa 2ci – ZSP w Grójcu
 • Jan Kacprzak - klasa 2ci – ZSP w Grójcu

Laureatom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów

                                                                                              Lidia Wojnowska
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Członek zespołu ds. uczniów uzdolnionych

 

19

wrz

2016

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI POWIATOWEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH.

W dniu 13 września 2016 roku Pani Dyrektor Anetta Burandt wraz z Pocztem Sztandarowym naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach Powiatowej Inauguracji Roku szkolnego 2016/2017 w Jurkach.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele Parafialnym w Jeziorach. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na dalszą część obchodów do Ośrodka szkolno - wychowawczego w Jurkach. Pierwszym punktem uroczystości  na terenie szkoły było wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem poświęconym byłym nauczycielom szkoły. W dalszej części Pani Dyrektor powitała przybyłych gości oraz dyrektorów placówek oświatowych powiatu grójeckiego wraz z delegacjami pocztów sztandarowych.

POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017
POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017
POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017 POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w JURKACH :: 2016/2017

W uroczystości wzięli udział Starosta Marek Ścisłowski, który dokonał uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 oraz wręczył akty mianowania nauczycielom z powiatu grójeckiego, którzy uzyskali kolejny stopień  awansu zawodowego oraz listy gratulacyjne dla maturzystów z najlepszymi wynikami egzaminu maturalnego. Następnie przemawiali zaproszeni goście. Pani Weronika Piwowarska współpracownica wicemarszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego odczytała list w Jego imieniu.

Na zakończenie uroczystości dzieci i młodzież szkoły uświetniły inaugurację roku występami artystycznymi. Po uroczystości przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Poczet Sztandarowy ZSP w Grójcu reprezentowali:

 • Marta DURAJSKA
 • Marta DĄBROWSKA
 • Agata MICHALAK
 • Ada KAZIMIERCZAK
 • Tomasz GÓRKA
 • Adam KALICIŃSKI

Opiekunem Pocztu Sztandarowego była pani Olga OSTROWSKA.

Olga Ostrowska

 

12

wrz

2016

Wykaz Olimpiad na rok szkolny 2016/2017

Drodzy uczniowie poniżej w załączonych plikach znajdziecie terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE
 2. Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym
 3. Olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z § 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego,zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE
 

30

sie

2016

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo,

w związku z pismem z dnia 25 lipca 2016 r. (nr ZIN.531.3.2.2016.SR) Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty, informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o Rządowym Programie „Wyprawka szkolna” są dostępne na stronach: www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.waw.pl. Szczególnej Państwa uwadze polecam załącznik do uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

22

sie

2016

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

1 września 2016r. o godz 9:00 na sali gimnastycznej ZSP Grójec odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017, a także ślubowanie klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • wicestarosta powiatu grójeckiego - Dariusz Piątkowski
 • przewodniczący Rady Rodziców - Robert Spólny
 • oraz rodzice uczniów
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016-2017 :: wrzesień 2016
 

25

lip

2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej można pobrać pliki z wykazem podręczników dla danego typu szkoły.

 

24

cze

2016

I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego

18 czerwca 2016 w Stowarzyszeniu Wareckiego Klubu Strzeleckiego odbył się I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego będący wyrazem uczczenia pamięci zmarłego rok temu wieloletniego prezesa KŻR LOK oraz Honorowego Obywatela Warki.

W zawodach w strzelaniu indywidulanym wzięła udział młodzież - karabinek sportowy na 50m oraz osoby dorosłe - karabinek automatyczny na 50m i pistolet na 25m.

Wśród naszej młodziezy najlepsze rezulataty uzyskalii:

 • 1 miejsce - Piotr Potwardowski
 • 3 miejsce - Dorota Spólna

 

I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego :: 2015/2016 I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego :: 2015/2016 I Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego :: 2015/2016
 

14

cze

2016

Wycieczka 2a i 3a w Góry Świętokrzyskie - (Jak zdobywać szczyty)

W dniu 8 czerwca 2016r. uczniowie klas 2a i 3a uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Opiekunami wycieczki byli p. Andrzej Kosatka i p. Olga Ostrowska. Autokar wyjechał z dworca PKS w Grójcu o godzinie 7.45. W czasie drogi uczniowie mogli podziwiać Suchedniowsko Oblęgorski i Sieradowicki Park Krajobrazowy.

xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016
xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016
xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016

Pierwszym punktem wyprawy była miejscowość o nazwie Święta Katarzyna. Jedna z koleżanek - Kasia Gradek z 2a przedstawiła nam przygotowaną przez siebie prezentację na temat Gór Świętokrzyskich. Po części teoretycznej mieliśmy okazję zobaczyć omawiane elementy w rzeczywistości, wspólnie ruszyliśmy na Łysicę. Po drodze mogliśmy podziwiać kapliczkę poświęconą Żeromskiemu, Puszczę Jodłową, jak również źródełko Świętego Franciszka. Owiane jest ono licznymi legendami o uzdrawiającej mocy jego wody. Szlak prowadził ostro pod górę, ale piękne widoki, drzewa i liczące 500 milionów lat głazy kambryjskiego piaskowca kwarcytowego uprzyjemniały nam trudną drogę na szczyt, mierzący 612 m.n.p.m. Na wierzchołku znajduje się krzyż i gołoborze, przy którym zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć. Wysłuchaliśmy ciekawych informacji na temat gór, regionu i ruszyliśmy w dalszą wędrówkę.

xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016
xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016
xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016
xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016 xxx :: 2015/2016

Drugim punktem wycieczki było wejście na Święty Krzyż, mierzący 595 m.n.p.m. To najpopularniejszy i drugi pod względem wielkości szczyt Gór Świętokrzyskich. Jest niekwestionowanym symbolem regionu, od którego wziął swoją nazwę (choć wcześniej był ośrodkiem kultu pogańskiego). Droga na niego wiedzie przez Świętokrzyski Park Narodowy (Traktem Królewskim). Święty Krzyż budują kwarcyty i łupki kambryjskie. Niezalesione partie tej Góry pokrywają rumowiska skalne, zwane gołoborzami. Na szczycie Łysej Góry konieczny był odpoczynek, niestety bardzo krótki. Następnym punktem programu było wejście na wieżę widokową, z której można było podziwiać piękne widoki Gór Świętokrzyskich. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W bardzo ciekawy sposób zaprezentowano nam wystawę przedstawiającą historię, świat fauny i flory oraz walory przyrodnicze Parku Narodowego. Prezentacja multimedialna przykuła uwagę wszystkich uczestników wycieczki. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach w ogródku meteorologicznym. Mieliśmy również okazję być na platformie widokowej, z której roztacza się przepiękna panorama na Puszczę Jodłową i gołoborze. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Gdzie przedstawiono nam historię tego miejsca i jego zabytki. Mogliśmy również ucałować relikwie Krzyża Świętego i otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo.

W tak ciekawych miejscach czas płynie nieubłaganie szybko. Niestety trzeba było wracać, wycieczka zakończyła się w godzinach wieczornych. Wyjazd był naprawdę bardzo ciekawy. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że zdobyliśmy dwa najwyższe szczyty Gór Świętokrzyskich, łatwo nie było. Dzięki tej wycieczce mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję wziąć udział w tego typu imprezie.

Joanna Perzyna

 

10

cze

2016

Dzień Krajów Anglojęzycznych po raz drugi w naszej szkole!

Dnia 7 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec odbył Dzień Krajów Anglojęzycznych pod hasłem „Świat na wyciągnięcie ręki". Uroczystość ta była zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczniów i miała na celu pogłębianie wiedzy na temat kultury, literatury, historii i geografii krajów anglojęzycznych, zwiększenie zainteresowania językiem angielskim, a także rozwój aktywnych form współpracy uczniów i nauczycieli.

Podczas Dnia Krajów Anglojęzycznych uczniowie mieli za zadanie jak najlepiej zaprezentować dany kraj. Przygotowali oni między innymi piękne stoiska tematyczne, wykonali imponujące budowle, a także przyrządzili dania charakterystyczne dla poszczególnych krajów, które można było nabyć na kiermaszu potraw.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie z następujących klas:

 • klasa 1a - Anglia
 • klasa 1ci – Nowa Zelandia
 • klasa 1d – Walia
 • klasa 2a – Szkocja
 • klasa 2c – Australia
 • klasa 2d – Irlandia Północna
 • klasa 2i – Kanada
 • klasa 3a – Stany Zjednoczone
 • klasa 3ci – Irlandia

Uroczystość rozpoczęła się około godziny 11. Pierwszym punktem programu było rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – Pan Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski wręczył nagrody laureatom. Następnie mikrofon przejęli prowadzący imprezę Michał Gowin oraz Edyta Pariaszewska i rozpoczęła się rywalizacja uczniów w sześciu konkurencjach.

Na początek uczniowie zaprezentowali flagi poszczególnych krajów i w rytm hymnów narodowych zanieśli je do swoich stoisk. Następnie miała miejsce projekcja filmów promujących dane kraje. Później uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie potrawy, które nie tylko były bardzo smaczne, ale też pięknie i estetycznie podane. Kolejnym punktem programu były występy artystyczne oraz inscenizacje historyczne.

Występy uczniów, a także przygotowane przez nich stoiska, budowle i potrawy oceniała komisja w składzie: Pani Dyrektor Anetta Burandt, pani Barbara Lipska, pani Urszula Rapczyńska oraz pan Mariusz Gryga.

Decyzją komisji zwycięzcami zostali:

 • I miejsce - klasa 3a, która w nagrodę otrzymała puchar oraz voucher na wyjazd-niespodziankę
 • II miejsce - klasa 3ci
 • III miejsce – klasa 1a

Zostały również przyznane nagrody specjalne – vouchery do pizzerii Biesiadowo:

 • wyróżnienie za najlepszy film - klasa 3ci
 • wyróżnienie na najlepsze potrawy – klasa 3a
 • wyróżnienie za najlepszy występ artystyczny – klasa 2i
 • wyróżnienie za najlepszą inscenizację historyczną – klasa 3a
 • wyróżnienie na najlepsze stoisko – klasa 1a
 • wyróżnienie za najlepszą budowlę – klasa 1ci

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć pana Dariusza Piątkowskiego Wicestarostę Grójeckiego, panią Agnieszkę Bilską Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, a także uczniów oraz nauczycieli z następujących szkół:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu

Dodatkową atrakcją podczas trwania całej uroczystości był konkurs z nagrodami, kiermasz staroci oraz kiermasz potraw. Cały dochód został przeznaczony na nagrodę dla zwycięskiej klasy.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, a także uczniom biorącym udział w projekcie, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się do tego dnia.

Dziękujemy również naszym sponsorom:

 • firmie Ekspert IT,
 • Pizzerii Biesiadowo,
 • wydawnictwom: Macmillan, Oxford i Egis.

Anna Pawlik

 

05

cze

2016

Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty"

Po raz kolejny uczniowie klasy IIIa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu, wspólnie z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu i pod opieka pani B. Lipskiej, A. Rychłowskiej i A. Kosatki wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Profilaktyka a Ty". Akcja została przeprowadzona w trakcie pikniku zorganizowanego przez Burmistrz Gminy i Miasta Grójca w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka. W programie m.in. pokazy strażackie, Clown – cyrkowiec z pokazami żonglerki, szczudlarz z pokazem dużych baniek mydlanych, konkurs sprawnościowy "Mały komandos", malowanie twarzy, loteria fantowa, pokaz motocykli.

Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty
Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty
Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty Współpraca młodzieży ZSP z Komendą Powiatowa Policji w Grójcu w ramach akcji „Profilaktyka a Ty

Moda na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy - to przesłanie Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, który jest krajowym zrywem wzmocnienia twórczej profilaktyki realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty". Ogólnonarodowy zryw jedności pokoleniowej, instytucjonalnej i środowiskowej, dokładnie wpisuje się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem inicjatywy jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie zabierały wolności życia dzieciom i osobom dorosłym. Akcja była doskonałą okazją do tego, aby uświadomić wszystkim jak zgubne mogą być konsekwencje nałogu, a zarazem przestrzec przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

B. Lipska, A. Kosatka

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 11
Start

stopka klienta wt

Joomla extensions by Siteground Hosting