Procedury szkolne

Załączniki:
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]
Pobierz plik (Zalacznik_4a.docx)Procedura Nr4a[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]

Aktualne Projekty w szkole

Projekt Syntea

100 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Nasz Wolontariat

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.