Dokumenty związane z egzaminami zawodowymi w Technikum

Załączniki:
Pobierz plik (AU_25_2021_2022.docx)Deklaracja AU.35[dla Technik Handlowiec]41 kB
Pobierz plik (AU_31_2021_2022.docx)Deklaracja AU.31[dla Technik Spedytor]41 kB
Pobierz plik (AU_36_2021_2022.docx)Deklaracja AU.36[dla Technik Ekonomista]41 kB
Pobierz plik (deklaracja.docx)Deklaracja - czysty wzór[Czysty wzór deklaracji (ogólny dla wszystkich uczniów, w tym absolwentów)]41 kB
Pobierz plik (EE_09_2021_2022.docx)Deklaracja EE.09[dla Technik Informatyk]41 kB
Pobierz plik (F2012_2017_dostosowania.pdf)Formuła 2012 i 2017 - Dostosowania [Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022]616 kB
Pobierz plik (F2017.pdf)Formuła 2017 - Komunikat dyrektora CKE[Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku]713 kB
Pobierz plik (F2017_organizacja.pdf)Formuła 2017 - Organizacja[NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022]6737 kB
Pobierz plik (f2019dostosowania.pdf)Formuła 2019 - Dostosowania[Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022]691 kB
Pobierz plik (f2019komunikat.pdf)Formuła 2019 - Komunikat dyrektora CKE[Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku]682 kB
Pobierz plik (f2019listakwalifikacji.pdf)Formuła 2019 - Lista kwalifikacji - JAWNOŚĆ[Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzane]316 kB
Pobierz plik (f2019organizacja.pdf)Formuła 2019 - Organizacja[INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022]6486 kB
Pobierz plik (INF_03_2021_2022.docx)Deklaracja INF.03[Technik programista]41 kB
Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu