Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Lp

Tematyka

Termin

1

Zebranie z rodzicami, wybranie oferty ubezpieczeniowej dla uczniów. Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej klasy 1-4

Przedstawienie:

-kalendarz roku szkolnego 2021/2022

-statut i SO

- plan pracy wychowawczej klasy

-spraw organizacyjnych klasy (wybór klasowej Rady Rodziców, ubezpieczenie)

-projekt unijny

Informacje dotyczące dziennika elektronicznego

-wpływ frekwencji na ocenianie uczniów

-przepisów dotyczących egzaminu maturalnego

-przepisów dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

-zasady bezpieczeństwa w szkole

-informacji dotyczącej wyprawki szkolnej

-komunikaty

16 września 2021

2

Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej klasy 1

21 września 2021

3

Zebranie z rodzicami - omówienie wyników nauczania i wychowania

18 listopada 2021

4

Zebranie z rodzicami -  przedstawienie wyników nauczania i wychowania za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 uczniów wszystkich klas

27 stycznia 2022

5

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

29 marca 2022

6

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania.

19 maja 2022

 

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu