Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Lp Tematyka zebrania Data

1

Zebranie z rodzicami, wybranie oferty ubezpieczeniowej dla uczniów. Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej klasy 1-4

Przedstawienie:

 • kalendarz roku szkolnego 2020/2021
 • statut i SO
 • planu pracy szkoły na rok szkolny2020/2021,
 • programu profilaktyczno - wychowawczego na rok szkolny 2020/2021
 • procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych
 • programu pracy wychowawczej klasy
 • spraw organizacyjnych klasy (wybór klasowej Rady Rodziców, ubezpieczenie)
 • projekt unijny

Informacje dotyczące dziennika elektronicznego

 • wpływ frekwencji na ocenianie uczniów
 • przepisów dotyczących egzaminu maturalnego
 • przepisów dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • zasady bezpieczeństwa w szkole
 • informacji dotyczącej wyprawki szkolnej
 • komunikaty

18 września 2020

2

Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej klasy 1

25 września 2020

3

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

18 listopada 2020

4

Zebranie z rodzicami -  przedstawienie wyników nauczania i wychowania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 uczniów wszystkich klas

14 stycznia 2021

5

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

25 marca 2021

6

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania.

20 maja 2021

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wyniki maturalne 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.