„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych. Naszym czasom nie brak również (…) ludzi wielkich po prostu swoim człowieczeństwem, którym umieją się dzielić z drugimi, zwłaszcza z młodymi.”
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, które stało się podstawą nowoczesnej edukacji, pomocnej w przetrwaniu trudnego czasu zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem, a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom,  Pracownikom Obsługi i Administracji  naszej Szkoły za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć i wyobraźni, a nade wszystko w kształtowanie serc, umysłów i młodego pokolenia.  

Załączniki:
Pobierz plik (psp2.pdf)Dyrektor PSP2 w Grójcu[Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej]216 kB
Pobierz plik (radarodzicow.pdf)Rada Rodziców przy ZS Grójec[Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej]336 kB
Pobierz plik (solidarnosc.pdf)Solidarność[Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej]153 kB
Pobierz plik (znp.pdf)ZNP[Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej]1708 kB

"Jeśli człowiek zamknie bogactwo w własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski."
Benjamin Franklin

Szanowny Panie Dyrektorze, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi Rodzice oraz Uczniowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam całej społeczności szkolnej, Dyrektorom, Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom Administracji i Obsługi, a także Rodzicom i Uczniom serdeczne życzenia i podziękowania.

Drodzy Nauczyciele! Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę, zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnienie wątpliwości i wysłuchanie ich trosk. To zawód wiążący się z ogromną odpowiedzialnością. Wychowawcy kształtują charakter swoich podopiecznych, a tym samym przygotowują ich do dorosłego, pełnego wyzwań życia.

Wasze zaangażowanie i codzienny trud tworzenia mądrego społeczeństwa obywatelskiego jest godny najwyższego uznania.

Szczególnie chcę podziękować za inicjatywy wzmacniające więzi z naszą lokalną społecznością, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.

W okresie nadal trwającej pandemii COVID-19 bezpieczeństwo uczniów nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, dyrektorów, a także rodziców to nasz priorytet. Jestem przekonany, że wspólne odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie naszych szkół i placówek.

Z okazji Waszego Święta pragnę podziękować za trud i entuzjazm, który wkładacie w swoją pracę nad kształtowaniem i wychowaniem młodego pokolenia oraz za codzienny wysiłek zmierzający do zapewnienia optymalnych warunków pobytu młodzieży w naszych placówkach.

W tym dniu trzeba również wspomnieć o Rodzicach zaangażowanych w życie społeczności szkolnej. Wasze wsparcie i praca na rzecz naszych placówek są nieocenione.

Dzięki Państwa otwartości i chęci współpracy możemy lepiej działać na rzecz szkół i polepszać w nich warunki pracy i nauki.

Wam, drodzy Uczniowie życzę radości i chęci do nauki, aby każdy dzień był dniem przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości jak najlepiej wykorzystacie.

Życzę wszystkim zdrowia, satysfakcji i wielu sukcesów, spełnienia marzeń, a także cierpliwości i wytrwałości w pracy i nauce.

Wiadomość  dla nauczycieli i uczniów

W związku z wykryciem w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu jednego przypadku zakażenia Covid-19:

  • Nauczyciele uczący w klasie 3a (technik ekonomista) oraz uczestniczący w spotkaniach w ramach mobilności „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu” wraz z domownikami objęci zostają kwarantanną od soboty 26.09.2020r. do 5.10.2020r.
  • Klasa 3a (technik ekonomista) oraz uczestnicy mobilności „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu” wraz z domownikami objęci zostają kwarantanną od soboty 26.09.2020r. do 5.10.2020r.

Od poniedziałku Pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grójcu będą się z Państwem kontaktować. Otrzymacie Państwo również stosowne decyzje.

Informacje przesłyłamy na prośbę
Pracownika Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grójcu
Pani Anny Nowak

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu