„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych. Naszym czasom nie brak również (…) ludzi wielkich po prostu swoim człowieczeństwem, którym umieją się dzielić z drugimi, zwłaszcza z młodymi.”
Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, które stało się podstawą nowoczesnej edukacji, pomocnej w przetrwaniu trudnego czasu zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem, a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom,  Pracownikom Obsługi i Administracji  naszej Szkoły za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć i wyobraźni, a nade wszystko w kształtowanie serc, umysłów i młodego pokolenia.  

"Jeśli człowiek zamknie bogactwo w własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski."
Benjamin Franklin

Szanowny Panie Dyrektorze, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi Rodzice oraz Uczniowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam całej społeczności szkolnej, Dyrektorom, Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom Administracji i Obsługi, a także Rodzicom i Uczniom serdeczne życzenia i podziękowania.

Drodzy Nauczyciele! Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę, zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnienie wątpliwości i wysłuchanie ich trosk. To zawód wiążący się z ogromną odpowiedzialnością. Wychowawcy kształtują charakter swoich podopiecznych, a tym samym przygotowują ich do dorosłego, pełnego wyzwań życia.

Wasze zaangażowanie i codzienny trud tworzenia mądrego społeczeństwa obywatelskiego jest godny najwyższego uznania.

Szczególnie chcę podziękować za inicjatywy wzmacniające więzi z naszą lokalną społecznością, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.

W okresie nadal trwającej pandemii COVID-19 bezpieczeństwo uczniów nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, dyrektorów, a także rodziców to nasz priorytet. Jestem przekonany, że wspólne odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie naszych szkół i placówek.

Z okazji Waszego Święta pragnę podziękować za trud i entuzjazm, który wkładacie w swoją pracę nad kształtowaniem i wychowaniem młodego pokolenia oraz za codzienny wysiłek zmierzający do zapewnienia optymalnych warunków pobytu młodzieży w naszych placówkach.

W tym dniu trzeba również wspomnieć o Rodzicach zaangażowanych w życie społeczności szkolnej. Wasze wsparcie i praca na rzecz naszych placówek są nieocenione.

Dzięki Państwa otwartości i chęci współpracy możemy lepiej działać na rzecz szkół i polepszać w nich warunki pracy i nauki.

Wam, drodzy Uczniowie życzę radości i chęci do nauki, aby każdy dzień był dniem przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości jak najlepiej wykorzystacie.

Życzę wszystkim zdrowia, satysfakcji i wielu sukcesów, spełnienia marzeń, a także cierpliwości i wytrwałości w pracy i nauce.

Wiadomość  dla nauczycieli i uczniów

W związku z wykryciem w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu jednego przypadku zakażenia Covid-19:

  • Nauczyciele uczący w klasie 3a (technik ekonomista) oraz uczestniczący w spotkaniach w ramach mobilności „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu” wraz z domownikami objęci zostają kwarantanną od soboty 26.09.2020r. do 5.10.2020r.
  • Klasa 3a (technik ekonomista) oraz uczestnicy mobilności „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu” wraz z domownikami objęci zostają kwarantanną od soboty 26.09.2020r. do 5.10.2020r.

Od poniedziałku Pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grójcu będą się z Państwem kontaktować. Otrzymacie Państwo również stosowne decyzje.

Informacje przesłyłamy na prośbę
Pracownika Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grójcu
Pani Anny Nowak

Tags:

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu