LISTA FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH

 

ZNIKAJĄCE DZIECI - NASTOLETNIA DEPRESJA - (children depression) REŻYSER ŻYCIA

 

Pozwól sobie pomóc

Film profilaktyczny zrealizowany przez uczniów klasy I Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej z ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na powiatowy konkurs "Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie Garwolińskim".

Zajął on pierwsze miejsce w konkursie! 💪

 

Ostatnia szansa

Piotr, któremu niedawno zmarł ojciec izoluje się od wszystkich. Nie może dojść do porozumienia z matką. Przypadkowo poznaje Annę, która jest chora na białaczkę, lecz nie przyznaje się do tego. Nastolatkowie poznają się bliżej i zakochują w sobie. Annie jest coraz trudniej ukrywać chorobę. Jedyną osobą dającą jej nadzieję na powrót do zdrowia jest właśnie Piotr, który o niczym nie wie. Od momentu poznania chłopaka, Anna przeżywa najpiękniejszy okres w swoim życiu, musi jednak podjąć ważne decyzje, które mogą zaważyć na jej przyszłości. On nie ma chęci do życia, stara się przed nim uciec. Ona oddałaby wszystko aby tego życia mieć jak najwięcej.

 

Na zawsze

Pierwszy taki polski film. 100% akcji w sieci. Perypetie młodych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci.

 

Historia Mateusza

Materiał edukacyjny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje).

Film jest elementem scenariusza zajęć edukacyjnych "Seksting" opracowanego w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children".

 

Historia Magdy

Materiał edukacyjny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje).

Film jest elementem scenariusza zajęć edukacyjnych "Seksting" opracowanego w ramach projektu "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children".

 

Kradzież na wirusa

Wystąpili: Ola Nowak,Karol Osentowski, Karol Jankiewicz, Sylwia Lipka, Arek Detmer, Gabriela Detmer, Elżbieta Studniarek, Gabrysia Ambroziak

Film zrealizowany telefonami bez kontaktu z aktorami.

Sprawdź Fundusz Sprawiedliwości, który pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

Wpływ złego towarzystwa

https://pomoctomoc.pzu.pl  - Odwiedź tą stronę oraz wyciągnij wnioski z historii głównego bohatera.

 

Pigułka gwałtu - (Wiktoria Gąsiewska, Sylwia Lipka) - REŻYSER ŻYCIA

Historia dylematu pewnej dziewczyny,której ktoś zrobił krzywdę. Czy to zgłosić, ukryć, zapomnieć? Fundusz Sprawiedliwości to miejsce gdzie każdy kto padł ofiarą przestępstwa ma szanse na pomoc. https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

NASTOLATKA W CIĄŻY (teenage pregnant) Reżyser Życia

 

(NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA

 

 

Uzależnienie od internetu

 

 

''Czasami mam dość'' (REŻYSER ŻYCIA)

 

 

 

 

 

I. CELE DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym.
 2. Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.
 3. Rozpoznanie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, samopoczucia, doznanych trudnych przeżyć w związku z pandemia.
 4. Budowanie na nowo relacji w klasie, budowanie klimatu bezpieczeństwa.
 5. Przekazywanie informacji o możliwości uzyskania pomocy.
 6. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w gotowe scenariusze zajęć z uczniami.

II.ZADANIA/ REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI

 1. Rozpoznanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej/ANKIETA
 2. Ustalenie planu pracy szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego (omówiono na radzie pedagogicznej)
 3. Budowanie właściwych relacji w klasie/ WYCHOWAWCY KLAS - WYBÓR SCENARIUSZY ZAJĘĆ REINTEGRUJĄCYCH
 4. Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego z działaniami przeciwdziałającymi СOVID-19 i promującymi zdrowie/PEDAGOG SZKOLNY
 5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane głównie na działania wspomagające, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności/ WSZYSCY NAUCZYCIELE
 6. Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawa przed porażką w grupie rówieśniczej/ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PEDAGOGA PO UZGODNIENIU Z WYCHOWAWCAMI KLAS
 7. Uwzględnienie działań integrujących zespoły klasowe zaproponowanych przez rodziców i uczniów/ WYCHOWAWCY KLAS
 8. Wsparcie nauczycieli wychowawców przez psychologa i pedagoga w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie
 9. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego/ PEDAGOG
 10. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami szkoły ( dydaktyka i wychowanie)/ DYREKTOR, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, METODYCY
 11. Wsparcie samorządu uczniowskiego w działaniach integracyjnych, np. w organizacji samopomocy koleżeńskiej/ OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 12. Podjęcie stałej współpracy z instytucjami wspierającymi: poradnia psychologiczna pedagogiczna, ośrodek doskonalenia nauczycieli, ośrodek pomocy społecznej - WSZYSCY NAUCZYCIELE

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb/PEDAGOG, WYCHOWAWCY
 2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej - WSZYSCY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawca do zdiagnozowanych potrzeb uczniów - WYCHOWAWCY
 4. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń m.in. przez:
  • Częste kontakty i rozmowy nauczycieli z uczniami, uczniów z uczniami
  • Objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych
  • Docenianie każdej aktywności
  • Angażowanie do dodatkowych zadań
  • Podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe (aktywne przerwy śródlekcyjne, wycieczki jednogodzinne, ogniska)
 5. Uruchomienie stałych dyżurów / Konsultacji pedagoga, psychologa dla uczniów

IV. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

 1. Pozyskanie od rodziców informacji dotyczących potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły/ANKIETA
 2. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze zdiagnozowanymi potrzebami - WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji pedagoga
 4. Udostępnienie broszury zwiększającej świadomość rodziców w zakresie zdrowia psychicznego uczniów z powodu izolacji społecznej - PEDAGOG
 5. Zorganizowanie dostępu dla rodziców do szkoleń dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych - DYREKTOR, PEDAGOG

Szanowni Państwo,

zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się.  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej. Uprzejmie informuję, że w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej można wykorzystać zasoby internetowego Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia.

Tags:

Szukaj na stronie

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu