Załączniki:
Pobierz plik (statut_branzowa.pdf)Statut Branżowej Szkoły I Stopnia[2021 - STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]754 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Liceum.pdf)Statut Liceum Ogólnokształcącego[2019 - STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]766 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Statut_Zalacznik.pdf)Statut Zespołu Szkół[2019 - STATUT Zespołu Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]488 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Technikum.pdf)Statut Technikum[2019 - STATUT Technikum w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]788 kB

Załączniki:
Pobierz plik (harm_urocz_20_21.docx)Harmonogram uroczystości szkolnych[ NOWY ! - 2020/2021 - Harmonogram uroczystości szkolnych]13 kB
Pobierz plik (kal_roku_szko_20_21.docx)Kalendarz roku szkolnego[NOWY ! - 2020/2021 - Kalendarz roku szkolnego]16 kB
Pobierz plik (koncepcja.doc)Koncepcja pracy szkoły na lata 2018-2023[2018/2023 - PROJEKT do konsultacji]90 kB
Pobierz plik (monitoring_regulamin.pdf)Regulamin - Monitoring Szkolny[Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu]252 kB
Pobierz plik (plan_pracy_20_21.docx)Plan pracy szkoły[NOWY ! - 2020/2021 - Plan pracy szkoły]117 kB
Pobierz plik (prog_prof_wych_20_21.docx)Program profilaktyczno - wychowawczy[NOWY ! - 2020/2021 - Program profilaktyczno - wychowawczy]167 kB
Pobierz plik (Regulamin e-dziennika.pdf)Regulamin E-Dziennika[Regulamin korzystania z Dziennika Elektroniczengo w ZS Grójec]931 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady Pedagogicznej Maj 2018.pdf)Regulamin pracy Rady Pedagogicznej[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZS Grójec - dokument zeskanowany]1299 kB
Pobierz plik (regulamin_dyzurow.docx)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZS Grójec]12 kB
Pobierz plik (regulamin_praktyczna_nauka_zawodu.pdf)Regulamin - Praktyczna Nauka Zawodu[REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ im. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC”-GRÓJEC w GRÓJCU]177 kB
Pobierz plik (reg_biblio-kopia.pdf)Regulamin Działalności Biblioteki[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZS Grójec]14 kB
Pobierz plik (reg_fun_strony_www.pdf)Regulamin Strony Internetowej[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZS Grójec]205 kB
Pobierz plik (zs_zawody_podstawa.pdf)Zestawienie zawodów - Branżowa[ZESTAWIENIE ZAWODÓW NAUCZANYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA – W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓJCU - 2020/2021]116 kB
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (arkusze_zsgrojec.pdf)Procedura wypełniania arkuszy szkolnych[Procedur wypełniania arkuszy ocen w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu]154 kB
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]186 kB
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]34 kB
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]38 kB
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]62 kB
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]51 kB
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]36 kB
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]31 kB
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]29 kB
Pobierz plik (prot_klas_z_innej_szkoly.doc)Protokół egzaminu dla uczniów dochodzących[Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla przyjmowanych uczniów (dochodzących z innej szkoły)]31 kB
Pobierz plik (zagrozenia_zew.doc)Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych[Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w ZS Grójec]91 kB
Pobierz plik (Zalacznik_4a.docx)Procedura Nr4a - Aktualizacja 25.05.2021[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]22 kB

Załączniki:
Pobierz plik (procedury.pdf)Wewnątrzszkolne procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej[ ]243 kB
Pobierz plik (Załącznik1.docx)NOWY Załącznik Nr 1 [Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną]24 kB
Pobierz plik (Załącznik2.docx)NOWY Załącznik Nr 2[Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną]24 kB
Pobierz plik (Załącznik3.docx)NOWY Załącznik Nr 3[Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia]23 kB
Pobierz plik (Załącznik4.docx)NOWY Załącznik Nr 4[Zapoznanie nauczycieli z zaleceniami w opinii/orzeczeniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik5.docx)NOWY Załącznik Nr 5[ZAPOZNANIE NAUCZYCIELI Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NA CAŁY ETAP EDUKACYJNY]22 kB
Pobierz plik (Załącznik6.docx)NOWY Załącznik Nr 6[Dostosowanie wymagań edukacyjnych]24 kB
Pobierz plik (Załącznik7.docx)NOWY Załącznik Nr 7[OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ]20 kB

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_zfss.doc)Regulamin[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]5020 kB
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)Załącznik 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]36 kB
Pobierz plik (zalacznik_2.doc)Załącznik 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 osobę]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3a.doc)Załącznik 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3b.doc)Załącznik 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]34 kB
Pobierz plik (zalacznik_3c.doc)Załącznik 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]30 kB
Pobierz plik (zalacznik_3d.doc)Załącznik 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]29 kB
Pobierz plik (zalacznik_3e.doc)Załacznik 3e[Wniosek o przyznanie pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe]31 kB
Pobierz plik (zalacznik_4.doc)Załącznik 4[Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ]34 kB

Podkategorie

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wyniki maturalne 2020

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2019

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.