Załączniki:
Pobierz plik (statut_branzowa.pdf)Statut Branżowej Szkoły I Stopnia[2021 - STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]754 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Liceum.pdf)Statut Liceum Ogólnokształcącego[2019 - STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]766 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Statut_Zalacznik.pdf)Statut Zespołu Szkół[2019 - STATUT Zespołu Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]488 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Technikum.pdf)Statut Technikum[2019 - STATUT Technikum w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]788 kB

Załączniki:
Pobierz plik (kalendarz .docx)Kalendarz roku szkolnego 2022/2023[Kalendarz roku szkolnego 2022/2023]19 kB
Pobierz plik (koncepcja.docx)Koncepcja pracy szkoły na lata 2018-2023[Koncepcja pracy szkoły na lata 2018-2023]31 kB
Pobierz plik (monitoring_regulamin.pdf)Regulamin - Monitoring Szkolny[Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu]252 kB
Pobierz plik (planpracyszkoly.docx)Plan pracy szkoły 2022/2023[Plan pracy szkoły 2022/2023]40 kB
Pobierz plik (programwych.docx)Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023[Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023]287 kB
Pobierz plik (Regulamin e-dziennika.docx)Regulamin E-Dziennika[Regulamin korzystania z Dziennika Elektroniczengo w ZS Grójec]49 kB
Pobierz plik (regulamin_biblioteki.docx)Regulamin Działalności Biblioteki[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZS Grójec]14 kB
Pobierz plik (regulamin_dyzurow.docx)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZS Grójec]15 kB
Pobierz plik (Regulamin_rady_pedagogicznej.docx)Regulamin pracy Rady Pedagogicznej[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZS Grójec - dokument zeskanowany]25 kB
Pobierz plik (Regulamin_strony_internetowej.docx)Regulamin Strony Internetowej[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZS Grójec]16 kB
Pobierz plik (uroczystosci.docx)Uroczystości szkolne 2022/2023[Uroczystości szkolne 2022/2023]17 kB
Pobierz plik (zebraniazrodzicami.docx)Zebrania z Rodzicami 2022/2023[Zebrania z Rodzicami 2022/2023]14 kB
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (arkusze_zsgrojec.pdf)Procedura wypełniania arkuszy szkolnych[Procedur wypełniania arkuszy ocen w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu]154 kB
Pobierz plik (kontrola_monitorowania_realizacji_podst_progr.docx)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]15 kB
Pobierz plik (procedura_1.docx)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]16 kB
Pobierz plik (procedura_2.docx)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]17 kB
Pobierz plik (procedura_3.docx)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]23 kB
Pobierz plik (procedura_4.docx)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]21 kB
Pobierz plik (procedura_4a.docx)Procedura Nr4a[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]26 kB
Pobierz plik (procedura_6.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]37 kB
Pobierz plik (procedura_7.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]32 kB
Pobierz plik (procedura_8.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]30 kB
Pobierz plik (prot_klas_z_innej_szkoly.docx)Protokół egzaminu dla uczniów dochodzących[Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla przyjmowanych uczniów (dochodzących z innej szkoły)]14 kB
Pobierz plik (zagrozenia_zew.docx)Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych[Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w ZS Grójec]33 kB

Załączniki:
Pobierz plik (procedury.pdf)Wewnątrzszkolne procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej[ ]243 kB
Pobierz plik (Załącznik1.docx)NOWY Załącznik Nr 1 [Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną]24 kB
Pobierz plik (Załącznik2.docx)NOWY Załącznik Nr 2[Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną]24 kB
Pobierz plik (Załącznik3.docx)NOWY Załącznik Nr 3[Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia]23 kB
Pobierz plik (Załącznik4.docx)NOWY Załącznik Nr 4[Zapoznanie nauczycieli z zaleceniami w opinii/orzeczeniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik5.docx)NOWY Załącznik Nr 5[ZAPOZNANIE NAUCZYCIELI Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NA CAŁY ETAP EDUKACYJNY]22 kB
Pobierz plik (Załącznik6.docx)NOWY Załącznik Nr 6[Dostosowanie wymagań edukacyjnych]24 kB
Pobierz plik (Załącznik7.docx)NOWY Załącznik Nr 7[OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ]20 kB

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_zfss.doc)Regulamin[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]5020 kB
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)Załącznik 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]36 kB
Pobierz plik (zalacznik_2.doc)Załącznik 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 osobę]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3a.doc)Załącznik 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3b.doc)Załącznik 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]34 kB
Pobierz plik (zalacznik_3c.doc)Załącznik 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]30 kB
Pobierz plik (zalacznik_3d.doc)Załącznik 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]29 kB
Pobierz plik (zalacznik_3e.doc)Załacznik 3e[Wniosek o przyznanie pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe]31 kB
Pobierz plik (zalacznik_4.doc)Załącznik 4[Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ]34 kB

Podkategorie

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu