Załączniki:
Pobierz plik (Branzowa_Statut_Jednolity.docx)Statut - Branżowa Szkoła I-go Stopnia[Statut Branżowej Szkoły I-go Stopnia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu]437 kB
Pobierz plik (Branżowa_Uchwała.docx)Branżowa Szkoła I-go Stopnia - Uchwała[Uchwała Nr 11/2022/2023 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu]108 kB
Pobierz plik (Tchnikum_Statut_Jednolity.docx)Statut - Technikum[Statut Technikum w Grójcu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu]501 kB
Pobierz plik (Technikum_Uchwała.docx)Technikum - Uchwała NR 10/2022/2023[Uchwała Nr 10/2022/2023 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu]106 kB
Pobierz plik (ZS_Statut_Jednolity.docx)Statut - Zespół Szkół[Statut Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu]352 kB
Pobierz plik (ZS_Uchwała.docx)Zespół Szkół - Uchwała[Uchwała Nr 9/2022/2023 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu]100 kB

Załączniki:
Pobierz plik (harm_rodzice_23_24.doc)Zebrania z Rodzicami 2023/2024[Zebrania z Rodzicami na rok szkolny 2023/2024]32 kB
Pobierz plik (harm_uroczystosci_23_24.doc)Uroczystości szkolne 2023/2024[Uroczystości szkolne na rok szkolny 2023/20242023/2024]36 kB
Pobierz plik (kalendarz_23_24.docx)Kalendarz 2023/2024[Kalendarz roku szkolnego 2023/2024]20 kB
Pobierz plik (plan_pracy_szkoly_23_24.docx)Plan pracy szkoły 2023/2024[Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024]48 kB
Pobierz plik (profi_branz_23b.docx)Program profilaktyczno-wychowawczy[dla Szkoły Branżowej I-go stopnia w ZS Grójec]343 kB
Pobierz plik (profi_tech_23b.docx)Program wychowawczo-profilaktyczny[dla Technikum w ZS Grójec]345 kB
Pobierz plik (regulamin _biblioteki_szkolnej.docx)Regulamin: Działalności Biblioteki Szkolnej[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZS Grójec]75 kB
Pobierz plik (regulaminRP.docx)Regulamin: Rada Pedagogiczna[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZS Grójec - dokument zeskanowany]85 kB
Pobierz plik (regulamin_dyzurow.docx)Regulamin: Dyżury nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZS Grójec]15 kB
Pobierz plik (regulamin_edziennik.docx)Regulamin: E-Dziennik[Regulamin Dziennika Elektroniczengo w ZS Grójec]112 kB
Pobierz plik (regulamin_monitoring.docx)Regulamin: Monitoring Szkolny[Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu]91 kB
Pobierz plik (Regulamin_Rady_Rodziców.docx)Regulamin: Rada Rodziców[Regulamin pracy Rady Rodziców ZS Grójec]83 kB
Pobierz plik (Regulamin_Samorządu_Uczniowskiego.docx)Regulamin: Samorząd Uczniowski[Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego ZS GRójec]87 kB
Pobierz plik (regulamin_strona_internetowa.docx)Regulamin: Strona Internetowa Szkoły[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZS Grójec]82 kB
Pobierz plik (Regulamin_Wolontariat.docx)Regulamin: Wolontariat[Regulamin działalności wolontariatu ZS Grójec]80 kB
Pobierz plik (Załącznik_Nr2_Wolontariat.docx)Wolontariat: Załącznik Nr2[Załącznik do Regulaminu Wolontariatu]11 kB
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych.docx)Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych[ ]78 kB
Pobierz plik (ProceduraNr1.docx)Procedura Nr 1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]78 kB
Pobierz plik (ProceduraNr2.docx)Procedura Nr 2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]78 kB
Pobierz plik (ProceduraNr4a.docx)Procedura Nr 4a[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]87 kB
Pobierz plik (ProceduraNr5.docx)Procedura Nr 5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej]79 kB
Pobierz plik (ProceduraNr6.docx)Procedura Nr 6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]86 kB
Pobierz plik (ProceduraNr7.docx)Procedura Nr 7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]96 kB
Pobierz plik (ProceduraNr8.docx)Procedura Nr 8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]93 kB
Pobierz plik (prot_klas_z_innej_szkoly.docx)Protokół egzaminu dla uczniów dochodzących[Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla przyjmowanych uczniów (dochodzących z innej szkoły)]14 kB
Pobierz plik (wypełnianie_arkuszy.docx)Procedura wypełniania arkuszy szkolnych[Procedur wypełniania arkuszy ocen w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu]87 kB
Pobierz plik (zagrozenia_zew.docx)Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych[Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w ZS Grójec]33 kB

Załączniki:
Pobierz plik (PPP.docx)Procedury PPP[WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC” – GRÓJEC W GRÓJCU]81 kB
Pobierz plik (Z1.docx)Załącznik Nr1[KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ]11 kB
Pobierz plik (Z2.docx)Załącznik Nr2[Lista uczniów korzystająca z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym]12 kB
Pobierz plik (Z3.docx)Załącznik Nr3[Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia na cały etap edukacyjny w szkole ponadpodstawowej]12 kB
Pobierz plik (Z4.docx)Załącznik Nr4[OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ]11 kB
Pobierz plik (Z5.docx)Załącznik Nr5[INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY]21 kB
Pobierz plik (Z6.docx)Załącznik Nr6[WSTĘPNY ARKUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA]12 kB
Pobierz plik (Z7.docx)Załącznik Nr7[Zawiadomienie o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów]11 kB
Pobierz plik (Z8.docx)Załącznik Nr8[OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA informacje dotyczące spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów]13 kB

Podkategorie

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu