W październiku 2021r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” -Grójec w Grójcu, został realizowany projekt – lekcja otwarta -pt.: „W świecie bogów”, przez uczniów klas: 1ps oraz 1 pa. Opiekunem wydarzenia była pani Aneta Smętek – nauczyciel języka polskiego.

Event miał na celu przybliżenie sylwetek bogów greckich. Młodzi artyści wcielili się w greckie bóstwa. Odpowiednia charakteryzacja oraz stroje licujące z szatami bóstw wprowadziły podniosłą atmosferę. Dekoracje wykonane z pietyzmem, które zdradzały okres, w którym żyli greccy bogowie, nadawał kształt i charakter całemu przedstawieniu.

Realizacja zajęć miała na celu dowolność w wyborze przez uczniów swojego „greckiego bohatera”. Każdy z uczniów biorących udział w evencie był odpowiedzialny za dobór odpowiednich informacji, które najtrafniej charakteryzowałyby danego boga czy boginię.

3 października odbyła się lekcja otwarta pt. "Konferencja bogów olimpijskich" przygotowana przez panią Monikę Kozłowską i uczniów klasy 1i. Na lekcję przybyli przedstawiciele maturzystów oraz nauczycieli ZSP.

Zajęcia były przeprowadzone z wykorzystaniem metody dramy. Część uczniów wcieliła się w role greckich bogów, pozostali w role dziennikarzy. Całą konferencje prowadził uczeń, który odgrywał rolę showmena.

ZNANE/NIEZNANE…
… WYSTAWA OBRAZÓW POWSTAŁYCH PODCZAS VII MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO w ZAŁĘCZU WIELKIM nad WARTĄ
W GALERII G
rójeckiego Ośrodka Kultury

– rzecz o współpracy z Instytucjami kultury w środowisku i promocji Szkoły

Kolejny raz – dzięki zaangażowaniu a nade wszystko gustowi oraz subtelności smaku i artystycznej wrażliwości malarskiej Duszy Pani Anny Darii Merskiej – mieliśmy przyjemność podejmować w Galerii GOK niezwykłych Gości – interesujących Twórców i Ich fascynujące dzieła. – Tym razem efekty poplenerowej pracy zaprezentowali Malarze Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków i Przyjaciele z Czech i Ukrainy, których wrażliwość na piękno polskiej przyrody znalazła wyraz w pełnym nastrojowości malarstwie pejzażowym, przywodzącym – niekiedy – przed oczy klimaty kresów z uroczyskami leśnych ostępów brzezin, dębin i tajemniczą przestrzenią, wypełnioną ludowymi podaniami, ożywającą postaciami kresowych klechd, dopełnioną wyobraźnią Widza wrażliwego na feerię ciepłych tonów barw, przechodzących od dynamicznie tętniącej życiem – rozbudzonej wiosną –  przyrody targanej siłą witalną natury do letniego leniwego wyciszenia a nawet – pozornego – jesiennego uśpienia emocji.

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu