W październiku 2021r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” -Grójec w Grójcu, został realizowany projekt – lekcja otwarta -pt.: „W świecie bogów”, przez uczniów klas: 1ps oraz 1 pa. Opiekunem wydarzenia była pani Aneta Smętek – nauczyciel języka polskiego.

Event miał na celu przybliżenie sylwetek bogów greckich. Młodzi artyści wcielili się w greckie bóstwa. Odpowiednia charakteryzacja oraz stroje licujące z szatami bóstw wprowadziły podniosłą atmosferę. Dekoracje wykonane z pietyzmem, które zdradzały okres, w którym żyli greccy bogowie, nadawał kształt i charakter całemu przedstawieniu.

Realizacja zajęć miała na celu dowolność w wyborze przez uczniów swojego „greckiego bohatera”. Każdy z uczniów biorących udział w evencie był odpowiedzialny za dobór odpowiednich informacji, które najtrafniej charakteryzowałyby danego boga czy boginię.

3 października odbyła się lekcja otwarta pt. "Konferencja bogów olimpijskich" przygotowana przez panią Monikę Kozłowską i uczniów klasy 1i. Na lekcję przybyli przedstawiciele maturzystów oraz nauczycieli ZSP.

Zajęcia były przeprowadzone z wykorzystaniem metody dramy. Część uczniów wcieliła się w role greckich bogów, pozostali w role dziennikarzy. Całą konferencje prowadził uczeń, który odgrywał rolę showmena.

ZNANE/NIEZNANE…
… WYSTAWA OBRAZÓW POWSTAŁYCH PODCZAS VII MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO w ZAŁĘCZU WIELKIM nad WARTĄ
W GALERII G
rójeckiego Ośrodka Kultury

– rzecz o współpracy z Instytucjami kultury w środowisku i promocji Szkoły

Kolejny raz – dzięki zaangażowaniu a nade wszystko gustowi oraz subtelności smaku i artystycznej wrażliwości malarskiej Duszy Pani Anny Darii Merskiej – mieliśmy przyjemność podejmować w Galerii GOK niezwykłych Gości – interesujących Twórców i Ich fascynujące dzieła. – Tym razem efekty poplenerowej pracy zaprezentowali Malarze Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków i Przyjaciele z Czech i Ukrainy, których wrażliwość na piękno polskiej przyrody znalazła wyraz w pełnym nastrojowości malarstwie pejzażowym, przywodzącym – niekiedy – przed oczy klimaty kresów z uroczyskami leśnych ostępów brzezin, dębin i tajemniczą przestrzenią, wypełnioną ludowymi podaniami, ożywającą postaciami kresowych klechd, dopełnioną wyobraźnią Widza wrażliwego na feerię ciepłych tonów barw, przechodzących od dynamicznie tętniącej życiem – rozbudzonej wiosną –  przyrody targanej siłą witalną natury do letniego leniwego wyciszenia a nawet – pozornego – jesiennego uśpienia emocji.

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu