Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

Terminy ukażą się po rozpoczęciu nowego roku szkolnego

Lp.

Data

   
   
   
   
   
   
   
   
Tags:

DROGI UCZNIU!

W terminie od 03-20 września w naszej szkole odbędzie się KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.

 

ZASADY:

  1. W bibliotece szkolnej znajduje się tablica ogłoszeń.
  2. Sprzedający zamieszcza na tablicy ogłoszenie, które zawiera tytuły i autora podręczników, ceny, swoje dane czyli imię, nazwisko, klasę i ewentualnie numer telefonu.
  3. Kupujący kontaktuje się bezpośrednio z uczniem sprzedającym i dokonuje transakcji.
  4. Podręczników nie zostawiacie w bibliotece.

 

Telefony zaufania

 

 

Pomoc dla dzieci i młodzieży

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 2.00 w nocy, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

801 171 701 – Telefon Zaufania - Szkoła Bez Przemocy

Programa „Szkoła bez przemocy” został przygotowany w odpowiedzi na narastający poziom przemocy i agresji w polskich szkołach. Jego zadaniem jest uświadomienie problemu przemocy oraz zapewnienie szkołom narzędzi oraz wsparcia w walce z tym zjawiskiem. W ramach Programu podejmowane są działania, które nakierowane są na dostarczanie informacji na temat sytuacji w polskich szkołach, a tym samym zwiększanie świadomości powszechności występowania zjawiska przemocy i agresji. Program ma za zadanie zwiększać społeczne zaangażowanie różnych środowisk w przeciwdziałanie przemocy w szkole - nie tylko uczniów i nauczycieli, ale też rodziców, organizacji społecznych i instytucji publicznych. http://www.szkolabezprzemocy.pl

 

Pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.

Pomoc dla dzieci i dorosłych

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

 

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl

 

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Zadzwoń, jesli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. http://www.niebieskalinia.org

 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne)

 

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzowniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

 

Pomoc dla dorosłych

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). http://116123.edu.pl

 

800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl

 

Pozostałe

801 889 880 - Telefon Zaufania - Uzależnienia behawioralne

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. www.uzaleznieniabehawioralne.pl

 

800 280 900 - telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele

Telefon wsparcia działa we wtorki w godzinach 19:00-22:00. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy, telefon świadczy pomoc osobom dorosłym. Więcej informacji: www.zranieni.info

 

800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzowniące lub piszące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,stajemy w obliczu pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.Jest to obecnie szczególnie palący problem, zważywszy,iż nasila  się w wyniku dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącym isię z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania.

PREZENTACJA LAUREATÓW SZKOLNEGO KONKURSU LEKTURY BALLADYNY

JULIUSZA SŁOWACKIEGO w ZS w GRÓJCU

odbywającego się w ramach

IX EDYCJI AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA – BALLADYNY JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2020

pod PATRONATEM  PREZYDENTA RP Pana Andrzeja Dudy

 

IX EDYCJA AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA – do której zaproszenie na 5 września 2020 roku, wystosowała Para Prezydencka – poświęcona została lekturze BALLADYNY JULIUSZA SŁOWACKIEGO:

 

A oto LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU LEKTURY BALLADYNY Juliusza Słowackiego z zaangażowaniem i inwencją, reprezentujący naszą Szkołę w AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA 2020:

 

I miejsce KARINA GROCHAL – Uczennica klasy 2 ps2 

 

II miejsce KACPER ANDRZEJCZYK – Uczeń klasy 2 pd

 

A tak wyglądało NARODOWE CZYTANIE 2020 BALLADYNY z udziałem Pary Prezydenckiej 5 września 2020 roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie:

 

Lidia Wojnowska – Nauczyciel języka polskiego - Członek Zespołu d/s wspierania Uczniów zdolnych ZS w Grójcu,
oddelegowany przez PKH w ramach realizacji PEDAGOGICZNEJ INNOWACJI PROGRAMOWO – METODYCZNEJ  > KREATYWNI TWÓRCY<
– Organizator SZKOLNEGO KONKURSU LEKTURY BALLADYNY Juliusza Słowackiego w ZS w Grójcu, odbywającego się w ramach IX EDYCJI AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA 2020

DWÓR NA STRAŻY PAMIĄTEK W SŁUŻBIE TRADYCJI I PODTRZYMYWANIA PAMIĘCI
***
INNOWACYJNI BADACZE TRADYCJI I SZTUKI ŻYCIA – KREATYWNI STAŻNICY PAMIĘCI

Zachowanie tożsamości kultury narodu to zachowanie jej moralnych wartości. Tylko w oparciu o nie może rozwijać się prawdziwy humanizm, godność człowieka, prawdziwa wolność. Naród zachował mimo przeszło stu lat swoją tożsamość dzięki własnej kulturze (…). Kultura to dzieła literackie, plastyczne, muzyczne, to dzieła historyków. Ale kultura przede wszystkim to człowiek. Jaki jest ten człowiek, taki będzie naród. Jeśli będzie on moralnie zdrowy, jeśli będzie żył z Chrystusem, to będzie spełniał również swoje polskie i polonijne powołania. Zachowa w następujących po sobie pokoleniach świadomość przynależności do polskiego narodu, do polskiej kultury, tak głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie.
Jan Paweł II, Rzym, 1984

Polowanie było nieodłącznym elementem ziemiańskiego życia. Polowano, aby uzupełnić zaopatrzenie spiżarni, aby zmniejszyć populację wyrządzających szkody zwierząt, albo dla rozrywki.

Podczas środowego posiedzenia Zarządu (16.09.2020r.) Starosta Grójecki wręczył absolwentom szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójeckim, nagrody za najlepsze wyniki maturalne w swoich szkołach. Ubiegłorocznym Maturzystom bardzo dobrych wyników gratulowali: Starosta Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek oracz członkowie Zarządu Marzena Kołacz- Rosołowska, Andrzej Zaręba oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Barbara Orłowska.

Najwyższe wyniki  z egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec w Grójcu uzyskał  Patryk Matysiak - absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk.

Tags:

Wszytkie pliki z menu Uczeń -> Zawodowcy -> Raporty z praktyk związanie z raportem z praktyk oraz Terminarz praktyk 2020/2021 z menu Uczeń -> Zawodowcy -> Praktyki zawodowe 2020/2021 zostały przeniesione do działu Uczeń -> Zawodowcy -> Dokumenty związane z odbywaniem praktyk zawodowych i kursów.

W podanym dziale będziemy zamieszczali wszystkie inne wzory dokumentów związanych z odbywaniem praktyk zawodowych oraz kursów

 

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu