Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Tematyka

Termin

1

Zebranie z rodzicami, wybranie oferty ubezpieczeniowej dla uczniów. Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej klasy 1-4

Przedstawienie:

-kalendarz roku szkolnego 2022/2023

-statut i SO

- plan pracy wychowawczej klasy

-spraw organizacyjnych klasy (wybór klasowej Rady Rodziców, ubezpieczenie)

Informacje dotyczące dziennika elektronicznego

-wpływ frekwencji na ocenianie uczniów

-przepisów dotyczących egzaminu maturalnego

-przepisów dotyczących egzaminu zawodowego

-zasady bezpieczeństwa w szkole

-informacji dotyczącej wyprawki szkolnej

-komunikaty

08 września 2022

2

Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

21 września 2022

3

Zebranie z rodzicami - omówienie wyników nauczania i wychowania

17 listopada 2022

4

Zebranie z rodzicami -  przedstawienie wyników nauczania i wychowania za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 uczniów wszystkich klas

19 stycznia 2023

5

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

27 marca 2023

6

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania.

18 maja 2023

 

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

 ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2023"

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu