CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Początki konspiracji wojskowej w powiecie grójeckim miały miejsce już w pierwszych tygodniach okupacji. Inicjatorami powstania organizacji podziemnej na ziemi grójeckiej byli: Wanda Jadwiga Godlewska ( „Wir”) oraz ppor. rez. Tadeusz Juliusz Olszewski ( „Wojtek”, „Nurski”), burmistrz miasta w latach 1936-1939.

27.09.1939r. Godlewska dotarła w Warszawie do agend Służby Zwycięstwu Polski , zgłosiła akces i złożyła przysięgę. Otrzymała pełnomocnictwa oraz wskazówki dotyczące powołania powiatowej komendy SZP. Pierwszym komendantem  został por. rez. Wacław Granat („Ryś”).

Na ziemi grójeckiej działały wówczas różne tajne organizacje: Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Szwoleżerowie, Tajna Armia Polska, Konfederacja Zbrojna. Najpotężniejszą z w/w organizacji była Służba Zwycięstwu Polski przekształcona w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej.

Nasza szkoła ma bogatą ponad 70-letnią tradycję, a jej historia jest ściśle związana z dziejami naszej Ojczyzny.

Początek istnienia szkoły przypada na lata okupacji hitlerowskiej, gdy nauczyciele w ramach tajnego nauczania pół oficjalnie realizowali program polskiej szkoły średniej. Z inicjatywy Józefa Świątkowskiego 17 września 1940 roku powstała szkoła pod nazwą „Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Józefa Świątkowskiego”.

Pierwszym dyrektorem szkoły był jej założyciel Józef Świątkowski, który pełnił tę funkcję w latach 1940 – 1953, a następnie przez 4 miesiące Oskar Pilarek. W latach okupacji szkoła trzykrotnie zmieniała swoją nazwę i specjalność, co nie miało wpływu na cel jej istnienia i rezultaty pracy.

W następnych latach w dalszym ciągu zmieniały się nazwa szkoły i specjalności kształcenia, a także władze administracyjne nadzorujące szkołę, były nimi m. in. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Ministerstwo Finansów, Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji, Ministerstwo Oświaty.

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu