CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Początki konspiracji wojskowej w powiecie grójeckim miały miejsce już w pierwszych tygodniach okupacji. Inicjatorami powstania organizacji podziemnej na ziemi grójeckiej byli: Wanda Jadwiga Godlewska ( „Wir”) oraz ppor. rez. Tadeusz Juliusz Olszewski ( „Wojtek”, „Nurski”), burmistrz miasta w latach 1936-1939.

27.09.1939r. Godlewska dotarła w Warszawie do agend Służby Zwycięstwu Polski , zgłosiła akces i złożyła przysięgę. Otrzymała pełnomocnictwa oraz wskazówki dotyczące powołania powiatowej komendy SZP. Pierwszym komendantem  został por. rez. Wacław Granat („Ryś”).

Na ziemi grójeckiej działały wówczas różne tajne organizacje: Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Szwoleżerowie, Tajna Armia Polska, Konfederacja Zbrojna. Najpotężniejszą z w/w organizacji była Służba Zwycięstwu Polski przekształcona w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej.

Nasza szkoła ma bogatą ponad 70-letnią tradycję, a jej historia jest ściśle związana z dziejami naszej Ojczyzny.

Początek istnienia szkoły przypada na lata okupacji hitlerowskiej, gdy nauczyciele w ramach tajnego nauczania pół oficjalnie realizowali program polskiej szkoły średniej. Z inicjatywy Józefa Świątkowskiego 17 września 1940 roku powstała szkoła pod nazwą „Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Józefa Świątkowskiego”.

Pierwszym dyrektorem szkoły był jej założyciel Józef Świątkowski, który pełnił tę funkcję w latach 1940 – 1953, a następnie przez 4 miesiące Oskar Pilarek. W latach okupacji szkoła trzykrotnie zmieniała swoją nazwę i specjalność, co nie miało wpływu na cel jej istnienia i rezultaty pracy.

W następnych latach w dalszym ciągu zmieniały się nazwa szkoły i specjalności kształcenia, a także władze administracyjne nadzorujące szkołę, były nimi m. in. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Ministerstwo Finansów, Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji, Ministerstwo Oświaty.

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu