Lista osób zakwalifikowanych w Rekrutacji Uzupełniającej do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych w Rekrutacji Uzupełniającej
do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

TECHNIK INFORMATYK

 1. Dawid Banaszewski klasa IIIi

TECHNIK EKONOMISTA

 1. Bartłomiej Mateusz Małkowski klasa IIIa
 2. Wiktoria Szymańska klasa IIIa
 3. Daniel Woźniak klasa IIIa
 4. Michał Jan Przybyszek klasa IIIa
 5. Martyna Strzelczyk klasa IIIa
 6. Patrycja Werbandowska klasa IIIa

TECHNIK HANDLOWIEC

 1. Piotr Drogosiewicz klasa IIId
 2. Aleksandra Wasilkowska klasa IIId
 3. Łukasz Michalak klasa IIId
 4.  Dominika Kasińska klasa IIId
 5.  Michał Krasowski klasa IIId
 6. Magdalena Katarzyna Matulka klasa IIId
 7. Jakub Pawlak klasa IIId

Lista rezerwowa Rekrutacji Uzupełniającej do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

TECHNIK INFORMATYK

 1. Michał Popkowicz klasa IIIi
 2. Sebastian Świder klasa IIIi

TECHNIK EKONOMISTA

 1. Martyna Jackowska klasa IIIa
 2. Natalia Książek klasa IIIa

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Rekrutacji Uzupełniającej
do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

TECHNIK INFORMATYK

 1. Patryk Szewczyk
 2. Paweł Skiba
 3. Jakub Woldon
 4. Kacper Oszczak

 

 

Ogłoszenie o Rekrutacji Uzupełniającej
do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z rezygnacją 14 uczniów (6 uczniów technik handlowiec, 6 uczniów technik ekonomista, oraz 2 uczniów technik informatyk),

Komisja rekrutacyjna w składzie: 

 • Przewodniczący komisji – Dyrektor – Andrzej Kosatka
 • Członek komisji – Kierownik Szkolenia Praktycznego – Marianna Walkiewicz
 • Członek komisji – Koordynator Projektu – Ewa Banaszek
 • Członek komisji – Pedagog Szkolny – Barbara Lipska

Ogłasza nabór uzupełniający do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” polegającego na realizacji dwu tygodniowych praktyk zagranicznych.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji zasadniczej. Chęć uczestnictwa w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wzory załączników oraz instrukcje ich wypełniania stanowią załącznik do regulaminu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń: 07.09.2020 r. – 14.09.2020 r. do godziny 10:00, ogłoszenie list kandydatów nastąpi w poniedziałek o godzinne 12:00, uczniowi przysługuje prawo wglądu w ocenę oraz prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji. Czas na odwołanie się od decyzji upływa 15.09.2020 r.

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów zdobytych w procedurze rekrutacji. Limit miejsc w podziale na poszczególne kierunki kształcenia wynosi:

 • technik informatyk – 1 uczeń
 • technik ekonomista – 6 uczniów
 • technik handlowiec – 7 uczniów
Tags:

Zał.1 Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720

Technik Informatyk

1

Filip Cibor

2

Jakub Witczak

3

Jakub Małachowski

4

Maciej Senator

5

Mateusz Ellwart

6

Jakub Sadkowski

7

Bartłomiej Zaręba

8

Kamil Wasilewski

9

Jakub Skurzanko

10

Sebastian Barszcz

11

Mateusz Klaus

12

Hubert Kozłowski

13

Kacper Jagliński

14

Jakub Rejmer

15

Patryk Gazda

16

Damian Śliwiński

17

Bartłomiej Krzyżanowski

 

Technik Ekonomista

1

Jakub Chądzyński

2

Łucja Baranowska

3

Sandra Luterek

4

Wiktoria Kucman

5

Izabela Wojtczak

6

Julia Katana

7

Mikołaj Kołecki

8

Monika Maliszewska

9

Klaudia Korczak

10

Karolina Nowakowska

11

Natalia Oryniak

12

Mateusz Król

 

Technik Handlowiec

1

Adrianna Deć

2

Adrian Dudek

3

Łukasz Geszprych

4

Aneta Tujak

5

Weronika Cieślicka

6

Przemysław Kober

 

Zał.2 Lista rezerwowa do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720

Mateusz Konarzewski

 

Tags:

Zał.1 Wstępna lista osób zakwalifikowanych

Technik Informatyk

1

Filip Cibor

2

Jakub Witczak

3

Jakub Małachowski

4

Maciej Senator

5

Mateusz Ellwart

6

Jakub Sadkowski

7

Bartłomiej Zaręba

8

Kamil Wasilewski

9

Jakub Skurzanko

10

Sebastian Barszcz

11

Mateusz Klaus

12

Hubert Kozłowski

13

Kacper Jagliński

14

Jakub Rejmer

15

Patryk Gazda

16

Damian Śliwiński

17

Bartłomiej Krzyżanowski

 

Technik Ekonomista

1

Jakub Chądzyński

2

Łucja Baranowska

3

Sandra Luterek

4

Wiktoria Kucman

5

Izabela Wojtczak

6

Julia Katana

7

Mikołaj Kołecki

8

Monika Maliszewska

9

Klaudia Korczak

10

Karolina Nowakowska

11

Natalia Oryniak

12

Mateusz Król

 

Technik Handlowiec

1

Adrianna Deć

2

Adrian Dudek

3

Łukasz Geszprych

4

Aneta Tujak

5

Weronika Cieślicka

6

Przemysław Kober

 

Zał.1 Wstępna lista rezerwowa Technik Informatyk

Mateusz Konarzewski

 

Tags:

Poniżej zamieszczamy, dokumenty do pobrania związane z procedurą rekrutacji do projektu:

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania kandydatury.

Dokumenty składamy w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Załączniki:
Pobierz plik (regulaminErasmusPlus.pdf)Regulamin Rekrutacji[Regulamin rekrutacji do projektu]310 kB
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)Załącznik 1[Formularz zgłoszeniowy dla osoby uczącej się.]1322 kB
Pobierz plik (zalacznik2.pdf)Załącznik 2[Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta]1245 kB
Pobierz plik (zalacznik3.pdf)Załącznik 3[Instrukcja wypełniania formularzy zgłoszeniowych]164 kB
Pobierz plik (zalacznik4.pdf)Załącznik 4[Wzór protokołu z rekrutacji wraz ze wzorami list rankingowych]275 kB
Pobierz plik (zalacznik5.pdf)Załącznik 5[Wzór umowy z uczestnikiem]1346 kB
Tags:

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wszyscy uczniowie i uczennice zainteresowani wzięciem udziału w projekcie powinni zapoznać się w załączonym w niniejszym artykule programem praktyk. Program był opracowany na etapie wnioskowania wspólnie z naszym ponadnarodowym partnerem i w tym kształcie będzie realizowany. Jeśli po zapoznaniu się będziecie mieli uwagi lub sugestię prosimy o przekazywanie ich Pani Ewie Banaszek – Koordynatorowi Projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_praktyk.pdf)Program praktyk[PO WER Erasmus+]258 kB
Tags:

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063720

Wartość projektu – 268 814,68 PLN

Kwota dofinansowania – 268 814,68 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 2019-09-02 - 2020-11-01

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 35 uczniów i uczennic ZS w Grójcu kształcących się na kierunkach technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk.

Opis projektu

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu oraz greckiej instytucji przyjmującej Olympus Education Services. Działania projektowe obejmą 35 uczniów i uczennic ZS w Grójcu, kształcących się na kierunkach technik informatyk (15), technik ekonomista (15) i technik handlowiec (5) oraz 3 nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu zaplanowano jedną mobilność uczniów, która odbędzie się w maju 2019 roku. Mobilność zostanie poprzedzona zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki Partner, zostanie zrealizowany program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uczestnicy projektu odbywać będą praktyki od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie przez 10 dni. Każdemu kierunkowi kształcenia zostanie przydzielony opiekun merytoryczny, odpowiedzialny za proces kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo, ocenę i weryfikację efektów kształcenia. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy przeznaczony na zwiedzanie, rozwój osobisty i społeczny. Podsumowanie mobilności będzie weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów, oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnięć i dokumentów Europass. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

Tags:

Szukaj na stronie

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2023

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu