Nagroda główna oraz wyróżnienie dla uczniów Naszej Szkoły !

Tegoroczna IX edycja konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, organizowana przez Senatora RP Stanisława Karczewskiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską, objęła swym zasięgiem  szkoły ponadpodstawowe, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na terenie powiatów: grójeckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, kozienickiego i Gminy Tarczyn.  Szkoły musiały zgłosić swój udział w konkursie do dnia 05 lutego 2021r.

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2- w bieżącym roku konkurs miał jeden etap. Zadanie konkursowe polegało na ukazaniu sylwetki wybranego przez uczniów Żołnierza Wyklętego w wykonanej przez nich prezentacji multimedialnej. Prace miały zostać nadesłane do dnia 05 marca 2021r . Komisja konkursowa w składzie:

 • Stanisław Karczewski – Senator RP, organizator konkursu
 • Weronika Piwarska – Dyrektor Biura Senatorskiego
 • Natalia Boguszewska – asystent społeczny senatora

oceniając nadesłane prace skupiła swoją uwagę na zgodności prezentacji z tematyką konkursu, wieloaspektową wiedzę dotyczącą epoki, sposób wykorzystania i wyszukania materiałów pomocniczych, atrakcyjność formy przekazu, twórczość i pomysłowość.

Podkreślić należy, iż konkurs ten rozbudził duże zainteresowanie. Na łączną liczbę 119 prac nadesłanych na konkurs aż 22 stanowiły prace uczennic i uczniów naszej szkoły.

W dniu 26 marca 2021r. ogłoszono wyniki.

Równorzędne nagrody główne uzyskali:

 • Cezary Kociołczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą – prezentacja o Aleksandrze  Młyńskim ps. „Drągal”
  • Uzasadnienie: wybór postaci na podstawie opowieści prababci uczestnika, która osobiście znała Żołnierza, nawiązanie do własnych doświadczeń, trakcyjna forma prezentacji;
 • Igor Papiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach – prezentacja o ks. Władysławie Gurgaczu
  • Uzasadnienie: ciekawy dobór postaci, dużo informacji, atrakcyjna forma przekazu, użycie interesującego podkładu muzycznego;
 • Robert Suwarski z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec w Grójcu – prezentacja o Łukaszu Cieplińskim ps „Pług”
  • Uzasadnienie: wybór znanego Żołnierza Wyklętego, ale zwrócenie uwagi na ciekawe i kluczowe fakty z jego życia, bogata treść, użycie cytatów z więziennych grypsów, umiejętne wykorzystanie informacji pochodzących z wielu źródeł.

Jednocześnie zostały przyznane dodatkowe równorzędne wyróżnienia, które zostały przyznane łącznie 20 osobom. Jedno z nich otrzymał uczeń naszej szkoły Jakub Woldon.

W liście skierowanym do Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie Senator Stanisław Karczewski  wyraził swe uznanie i radość w związku z szerokim zainteresowaniem tematyką konkursu wśród młodzieży.Senator wyraził ubolewanie, iż z powodu sytuacji epidemicznej w kraju aktualnie nie może wręczyć nagród i dyplomów osobiście. Wyraził jednak nadzieję, że w w najbliższym możliwym terminie będzie mógł to uczynić.

Nauczyciele i Dyrekcja ZS Grójec również wyrażają swe uznanie i dumę z osiągnięć naszych uczniów nie zapominając o gratulacjach dla zwycięzców oraz wyróżnionych z innych szkół.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszego ucznia, która otrzymała nagrodę główną.

 

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.