Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec

W dniu 08.06.2021 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”.

Konkurs ten organizowany jest  przez Senatora RP Stanisława Karczewskiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską. Obejmuje swym zasięgiem  szkoły ponadpodstawowe, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na terenie powiatów: grójeckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, kozienickiego i Gminy Tarczyn. Organizatora konkursu reprezentowała Pani Weronika Piwarska - Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Stanisława Karczewskiego. Nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły przygotowali skromną uroczystość. Korzystając z pięknej pogody oraz mając na uwadze sytuację epidemiczną w naszym kraju cała uroczystość odbyła się na zewnątrz.

010203040506070809
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec
Podsumowanie IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w ZS Grójec

Najpierw głos zabrał Pan Dyrektor Andrzej Kosatka. Podziękował Pani Dyrektor Biura Senatorskiego za organizację konkursu oraz oczywiście za przybycie. Pan Dyrektor wyraził również ogromne zadowolenie z faktu, iż uczniowie naszej szkoły tak licznie przystąpili do konkursu. Podkreślić należy, iż na łączną liczbę 119 prac nadesłanych na konkurs aż 22 stanowiły prace uczennic i uczniów naszej szkoły. Dyrektor pogratulował oczywiście wszystkim uczestnikom oraz laureatom.

Po przemówieniu Dyrektora rozpoczęła się cześć artystyczna uroczystości. Udział w niej wzięły uczennice klas 2pa oraz 2a. Zostały one przygotowane przez nauczycielki naszej szkoły Panią Elżbietę Walczak-Lewandowską oraz Pani Olgę Ostrowską.

Następnie głos w imieniu organizatora konkursu zabrała Pani Dyrektor Biura Senatorskiego. Zwróciła uwagę jak ważna jest dziś edukacja historyczna. Wyraziła zadowolenie z tak licznego udziału uczniów i uczennic ZS Grójec. Pogratulowała uczestnikom i laureatom oraz nauczycielom, pod których kierunkiem młodzież przygotowała swoje prace konkursowe. Po tych słowach przeszła do wręczenia pamiątkowych dyplomów dla uczestników.

Przekazała nagrodę dla wyróżnionego w konkursie Jakuba Woldona z klasy 3i oraz dla Roberta Suwarskiego z klasy 2pp, który zdobył nagrodę główną.

Jako nauczyciele ZS Grójec jesteśmy dumni oraz bardzo cieszymy się, iż w bieżącym roku szkolnym, mimo iż w większości nauka odbywała się w formie zdalnej udaje się podtrzymywać w naszych uczniach aktywność oraz zainteresowanie historią naszego kraju.

Dla uczestników oraz laureatów SERDECZNE GRATULACJE !!!

Ł. Gąsienica-Gronikowski

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

 ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2023"

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu