Tegoroczna IX edycja konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, organizowana przez Senatora RP Stanisława Karczewskiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską, objęła swym zasięgiem  szkoły ponadpodstawowe, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na terenie powiatów: grójeckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, kozienickiego i Gminy Tarczyn.  Szkoły musiały zgłosić swój udział w konkursie do dnia 05 lutego 2021r.

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2- w bieżącym roku konkurs miał jeden etap. Zadanie konkursowe polegało na ukazaniu sylwetki wybranego przez uczniów Żołnierza Wyklętego w wykonanej przez nich prezentacji multimedialnej. Prace miały zostać nadesłane do dnia 05 marca 2021r . Komisja konkursowa w składzie:

 • Stanisław Karczewski – Senator RP, organizator konkursu
 • Weronika Piwarska – Dyrektor Biura Senatorskiego
 • Natalia Boguszewska – asystent społeczny senatora

oceniając nadesłane prace skupiła swoją uwagę na zgodności prezentacji z tematyką konkursu, wieloaspektową wiedzę dotyczącą epoki, sposób wykorzystania i wyszukania materiałów pomocniczych, atrakcyjność formy przekazu, twórczość i pomysłowość.

Podkreślić należy, iż konkurs ten rozbudził duże zainteresowanie. Na łączną liczbę 119 prac nadesłanych na konkurs aż 22 stanowiły prace uczennic i uczniów naszej szkoły.

Tags:

Regulamin:

 1. Cele konkursu:
  1. Zachęcanie do tworzenia prac poetyckich.
  2. Upowszechnianie piękna języka polskiego.
  3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 2. Założenia programowo- organizacyjne:
  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie ZS w Grójcu
  2. Każdy uczestnik może dostarczyć dwa wiersze swojego autorstwa.
  3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko, klasę, tytuł wiersza. Praca powinna być dostarczona w formie elektronicznej poprzez dziennik.

Tags:

… tradycji stało się zadość – 21 marca 2021 r. w naszej Szkole, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny zostało zaplanowane wyjątkowe wydarzenie- doroczne szkolne święto poliglotów – DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

W tym wyjątkowym roku, aby podążać za tradycją, musieliśmy dokonać pewnych zmian. Jak każda edycja, tak i ta podkreślała nie tylko wagę kompetencji językowych – w które polska szkoła wyposaża młode pokolenie – wdrażając nowoczesne metody kształcenia w toku edukacji ku przyszłości, podkreślając zarówno walory wychowawcze jak i dydaktyczno-metodyczne przedsięwzięcia. W związku z sytuacją pandemiczną jednako ważne okazały się kompetencje cyfrowe z uwagi na fakt, że bez licznych programów i aplikacji ten projekt by nie powstał.

Tags:

Uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" Grójec w Grójcu zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie

„Podróże po krajach niemieckojęzycznych”

Konkurs składa się z dwóch etapów i w całości odbędzie się online. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2021. Zgłoszenie należy przesłać przez dziennik elektroniczny do Pani Lidii Kosatki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przebiegu i tematyki konkursu w regulaminie dołączonym do artykułu.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin.docx)Regulamin konkursu[OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY GEOGRAFICZNEJ O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021]399 kB

Tags:

W dniu 25.02.2021 r. odbył się quiz sportowy dla uczniów naszej szkoły sprawdzający ich rozległą wiedzę z dziedziny wychowania fizycznego. Organizatorem tego ciekawego konkursu byli nauczyciele wychowania fizycznego. W quizie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie z naszej szkoły. Został on przeprowadzony w atrakcyjnej formule on-line i spotkał się z dużym zainteresowaniem startujących. W czasie interaktywnego quizu rywalizowali oni ze sobą udzielając odpowiedzi na 50 kolejnych pytań, z różnych zagadnień (m. in. przepisów gier sportowych, historii Igrzysk Olimpijskich, edukacji zdrowotnej i informacji o sławnych sportowcach).

Tags:

Sport to nie tylko piłka nożna, lekkoatletyka czy koszykówka. Dzisiaj do tego grona zaliczane są także takie aktywności jak na przykład e-sport. W dniach 5-15 stycznia 2021r. odbył się mazowiecki turniej gry komputerowej Counter-Strike: Global Offensive pod nazwą „9team.pl Winter Cup 2021” zorganizowany przez ucznia ZS Grójec - Dawida Banaszewskiego.

Ze względu na pandemię COVID-19 uczestnicy walczyli w swoich domach przez Internet.

Podczas tych kilku dni, 12 drużyn, ponad 60 osób z województwa mazowieckiego walczyło o tytuł mistrza turnieju 9team.pl. Wywalczyli. Wygrali.

Tags:

 

Drodzy Uczniowie zachęcamy Was wzięcia udziału w VII edycji Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Szkolny etap konkursu odbędzie się 5 marca 2021 roku w godzinach od 13:00 do 14:30 . Będziecie rozwiązywać test w grupach trzyosobowych. Test, w formie dwujęzycznej, będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W tym roku pytania konkursowe będą dotyczyły Niemiec. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 25 lutego!

Więcej informacji znajdziecie tu: https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/

Nauczyciele języka niemieckiego

 

Tags:

Regulamin udziału w quizie z Wychowania Fizycznego dla uczniów z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu w dniu 25.02.2021 roku o godz.17.00

 

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Wychowania Fizycznego.
 2. Konkurs organizowany jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły w formie on-line.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny:
  • za uczestnictwo w konkursie uczeń otrzyma ocenę celującą (6) z przedmiotu;
  • za zajecie 3 pierwszych miejsc przewidziane nagrody rzeczowe.
 4. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje czas przesłania odpowiedzi.
 5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja w skład, której wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego.
 6. Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do nauczycieli WF do dnia 20.02.2021 roku tylko przez dziennik elektroniczny.
 7. Konkurs będzie polegał na udziale w quizie, który będzie składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
  • Zagadnienia:
   • Przepisy gier zespołowych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka);
   • Historia Igrzysk Olimpijskich;
   • Edukacja Zdrowotna;
   • Sławy sportu
 8. Organizatorzy quizu nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie szkoły i uczestnika.

 

Zapraszamy do udziału w quizie i życzymy sukcesów
Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.