Rekrutacja do projektu PO WER Erasmus+

Poniżej zamieszczamy, dokumenty do pobrania związane z procedurą rekrutacji do projektu:

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania kandydatury.

Dokumenty składamy w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Załączniki:
Pobierz plik (regulaminErasmusPlus.pdf)Regulamin Rekrutacji[Regulamin rekrutacji do projektu]310 kB
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)Załącznik 1[Formularz zgłoszeniowy dla osoby uczącej się.]1322 kB
Pobierz plik (zalacznik2.pdf)Załącznik 2[Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta]1245 kB
Pobierz plik (zalacznik3.pdf)Załącznik 3[Instrukcja wypełniania formularzy zgłoszeniowych]164 kB
Pobierz plik (zalacznik4.pdf)Załącznik 4[Wzór protokołu z rekrutacji wraz ze wzorami list rankingowych]275 kB
Pobierz plik (zalacznik5.pdf)Załącznik 5[Wzór umowy z uczestnikiem]1346 kB
Tags:

Szukaj na stronie

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2023

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu