Ogłoszenie o Rekrutacji Uzupełniającej do projektu Erasmus+

Ogłoszenie o Rekrutacji Uzupełniającej
do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z rezygnacją 14 uczniów (6 uczniów technik handlowiec, 6 uczniów technik ekonomista, oraz 2 uczniów technik informatyk),

Komisja rekrutacyjna w składzie: 

  • Przewodniczący komisji – Dyrektor – Andrzej Kosatka
  • Członek komisji – Kierownik Szkolenia Praktycznego – Marianna Walkiewicz
  • Członek komisji – Koordynator Projektu – Ewa Banaszek
  • Członek komisji – Pedagog Szkolny – Barbara Lipska

Ogłasza nabór uzupełniający do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” polegającego na realizacji dwu tygodniowych praktyk zagranicznych.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji zasadniczej. Chęć uczestnictwa w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wzory załączników oraz instrukcje ich wypełniania stanowią załącznik do regulaminu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń: 07.09.2020 r. – 14.09.2020 r. do godziny 10:00, ogłoszenie list kandydatów nastąpi w poniedziałek o godzinne 12:00, uczniowi przysługuje prawo wglądu w ocenę oraz prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji. Czas na odwołanie się od decyzji upływa 15.09.2020 r.

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów zdobytych w procedurze rekrutacji. Limit miejsc w podziale na poszczególne kierunki kształcenia wynosi:

  • technik informatyk – 1 uczeń
  • technik ekonomista – 6 uczniów
  • technik handlowiec – 7 uczniów
Tags:

Szukaj na stronie

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2023

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu