Wyniki rekrutacji do projektu WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW

Do projektu pt. „Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku” o numerze 2020-1-PMU-3357 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Technik informatyk

 1. Kania Dawid (3pi)
 2. Maliszewski Patryk (3pi)

 

Technik ekonomista

 1. Wojno Aleksandra (3pa)
 2. Gwiazda Paulina (3pa)
 3. Ostrowska Kinga (3pa)
 4. Sosnowska Nina (3pa)
 5. Łapot Julia (3pa)
 6. Sowińska Oliwia (3pa)
 7. Krawczak Weronika (3pa)

 

Technik handlowiec

 1. Andrzejczak Kacper (3pd)
 2. Horosz Patrycja (3pd)
 3. Kołecka Kinga (3pd)
 4. Witkowska Natalia (3pd)
 5. Kacprzak Patrycja (3pd)
 6. Zawadzka Weronika (3pd)
 7. Żuchowska Aleksandra (3pd)

Lista rezerwowa

 1. Pashaev Kilas (3pd)
 2. Szymaniak Stanisław (3pd)
 3. Kacprzak Natalia (3a)

W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.

Przed rozpoczęciem zajęć przygotowawczych uczniowie podpiszą umowy na realizację projektu ze Szkołą. Wzór umowy (zasad uczestnictwa) stanowi załącznik do regulaminu. W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie niezwłocznie informując o tym Komisję Rekrutacyjną.

Ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych w zawodzie technik informatyk zrekrutowano dodatkowo:

 • dwóch uczniów z zawodu technik handlowiec
 • dwóch uczniów z zawodu technik ekonomista

Szukaj na stronie

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2023

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu