Charakterystyka projektu "Inwestycja w przyszłość"

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: m.st. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójeckim, garwolińskim, zwoleńskim, mińskim, gminą Siennica oraz firmami BI Architects Sp. z o.o. i Arcus SA.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

 • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
 • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy
 • oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 1450 uczniów i słuchaczy (w tym 667 kobiet) z 17 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

Powiat Grójecki

 • ZSP w Grójcu: 101U (54K); kier.: handl., sprzed., ekonom.;
 • ZSP w Jasieńcu: 90U (65K); kier.: inform, żywienia i us. gastro., mech. roln., agrobiz., handl.;
 • ZSP w Warce: 110U (56K); kier.: log., hotel., żyw. i us. gastro.,
 • CKZiU w Nowej Wsi: 85U (42K); kier.: sped., ogrodn., ekonom., arch. kraj.; Łącznie: 1450U(667K).

m. st. Warszawa – Dzielnica Targówek

 • Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego: 84U (34K); kier.: org. reklamy, ekspl. portów i terminali, hotel., obs. turyst., ekonom., cyfr. proces. graf., lotnis. służb operac.;
 • Technikum nr 30 w ZS nr 34: 40U (20K); kier.: usług fryzjerskich, budo., techn. drewna;

m. st. Warszawa – Dzielnica Ursus

 • Technikum nr 8 w ZS nr 42: 70U (16K); kier.: tech. inform., obsługi turyst.;

m. st. Warszawa – Dzielnica Ochota

 • Technikum nr 7: 120U (14K); kier.: urządzeń i syst. energetyki odnaw., spedytor, logis. mechatronik, elektryk, elektroenerg., transp. szynowego;

m. st. Warszawa – Dzielnica Bielany

 • Technikum Ekonomiczne nr 5 w ZS nr 35: 60U (20K); kier.: hotel., logistyk;
 • Technikum Księgarskie w ZS nr 18: 50U (20K); kier.: księgarstwa, cyfr. proc. graf.;

m. st. Warszawa – Dzielnica Praga Południe

 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne: 40U (27K); kier.: hotel., żywienia i usług gastro.;

Powiat Garwoliński

 • ZSP nr 1 CKU: 70U (35K); kier.: ekonom., cyfr. procesów graf., org. reklamy, inform.;
 • ZSP w Żelechowie: 79U (34K); kier.: geodeta, mechanik, żywienia i us. gastro., hotel., ekonom., inform.;
 • ZS CKP i CKU w Miętnem: 140U (80K); kier.: mech. rolnictwa, pojazdów samoch., żywienia i usług gastro., hotel., spedytor, handl., arch. krajobrazu, urządzeń i syst. energetyki odnaw.;

Powiat Miński

 • ZS Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim: 140U (70K); kier.: kelner, technologii żywności, żywienia i usług gastro., hotel., architektury krajobrazu, kucharz;

Gmina Siennica

 • ZS w Siennicy: 90U (60K); kier.: urządzeń i syst. energ. odnaw., obs. turyst.;

Powiat Zwoleński

 • ZS Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu: 81U (20K); kier.: ekon., sped., infor.;

 

Całkowita wartość projektu: 11 207 960,50 zł.

Kwota dofinansowania: 9 981 220,50 zł.

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Starostwo Powiatowe w Grójcu
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
woj. mazowieckie

tel.: 48 665 11 00
fax: 48 665 11 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00
wtorek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30

NIP: 797-158-55-21

 • Numery Rachunków:

Bieżący:
96 9128 0002 2001 0000 0866 0032

Dochody Skarbu Państwa:
42 9128 0002 2001 0000 0866 0034

Zabezpieczenia i wadia:
85 9128 0002 2001 0000 0866 0036

Nasze finanse chroni:

Tags: ,

Jesteśmy EKO

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu