Ogłoszenie o Rekrutacji Uzupełniającej do projektu Erasmus+

Ogłoszenie o Rekrutacji Uzupełniającej do projektu Erasmus+

 

Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec - szansa na wzrost kompetencji zawodowych uczniów” o numerze  2020-1-PL01-KA102-080809. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

W związku z niezgłoszeniem się wymaganej liczby uczniów  w ramach prowadzonej rekrutacji w dniach 28.04.2021r. - 06.05.2021r.

Komisja rekrutacyjna w składzie: 

  • Przewodniczący komisji – Dyrektor – Andrzej Kosatka
  • Członek komisji – Kierownik Szkolenia Praktycznego – Janusz Ostrowski
  • Członek komisji – Koordynator Projektu – Ewa Banaszek
  • Członek komisji – Pedagog Szkolny – Barbara Lipska

Ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec - szansa na wzrost kompetencji zawodowych uczniów” o numerze  2020-1-PL01-KA102-080809

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji zasadniczej z wyłączeniem § 2 punktu 4. Chęć uczestnictwa w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wzory załączników oraz instrukcje ich wypełniania stanowią załącznik do regulaminu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń: 27.10.2021 r. – 29.10.2021r. do godziny 10:00, ogłoszenie list kandydatów nastąpi 29.10.2021r. o godzinie 14.00, uczniowi przysługuje prawo wglądu w ocenę oraz prawo wniesienia odwołania od decyzji komisji. Czas na odwołanie się od decyzji upływa 02.11.2021r. o godzinie 14.00

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów zdobytych w procedurze rekrutacji. Limit miejsc w podziale na poszczególne kierunki kształcenia wynosi:

  • technik informatyk – 2 uczniów

Rekrutacja będzie skierowana do uczniów kształcących się w zawodach:

  • technik informatyk (klasa 4i)
  • technik informatyk (klasa 4di)

 

 

 

 

 

Aktualnie realizowane projekty w szkole

Zagraniczne staże zawodowe - Edycja 2022

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe Edycja 2021

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku

 

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec szansa na wzrost kompetencji zawodowych

Zrealizowane Projekty w Szkole

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec

Obrazek dekoracyjny jako link do projektu SYNTEA - Nowoczesna Wizja Edukacji

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu