Kacper Andrzejczyk - Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

Kacper Andrzejczyk - Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 Od Cedyni do Orszy".

16 kwietnia 2021 roku Kacper Andrzejczyk, uczeń klasy II pD Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" w Grójcu, został finalistą olimpiady historycznej. Aby zdobyć wymarzony tytuł i teraz cieszyć się wspaniałym zwycięstwem, Kacper przeszedł przez szereg etapów konkursu. Olimpiada organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie przeprowadzona została w trzech etapach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125ze zm.).

Co roku startuje w niej ponad 3000 uczniów z całej Polski. W zaszczytnym gronie wśród 218 finalistów i laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły. Sukces Kacpra Andrzejczyka  poprzedzony systematyczną i ciężką pracą bardzo się opłacał. Poza zdobytą wiedzą i uznaniem, Kacper otrzymał dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach (Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Centralna Komisja Egzaminacyjna zawodów finałowych pracę konkursową Kacpra oceniała bardzo wysoko - otrzymał piątkę z plusem, zdobywając 90 ze 100 punktów możliwych do uzyskania i zyskując jednocześnie tytuł i uprawnienia finalisty olimpiady.

0102
 Kacper Andrzejczak - Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 Od Cedyni do Orszy".
 Kacper Andrzejczak - Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 Od Cedyni do Orszy".

Wspaniały sukces Kacper Andrzejczyk zawdzięcza swojej pasji uczenia się historii, ambicji, i wytrwałej pracy. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony Dyrektora Szkoły  i Nauczyciela przygotowującego ucznia Pana Krzysztofa Wójcika.

Serdeczne gratulacje Kacper, z życzeniami dalszych sukcesów!!!

Szukaj na stronie

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu