Celem konkursu jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży,
 • kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV,
 • kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
 • propagowanie bezpiecznych zachowań i eliminacja niewłaściwych postaw;
 • kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska - Clean up the Word. Jego początki sięgają 1989, a inicjatorem działań jest Inn Kiernan, australijski biznesmen i żeglarz.  W Polsce propagatorką akcji „Sprzątania świata” jest Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.. Pierwsze sprzątanie przez nią zainicjowane miało miejsce w 1994. Celem „Sprzątania świata” jest szerzenie działań, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, a także pomoc przyrodzie w usuwaniu śmieci, które, niestety, zostawiają po sobie ludzie.

W związku z oddaniem do użytku nowych podłóg na dolnych korytarzach szkoły i małej sali gimnastycznej
(inwestycja finansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Grójcu)

od 1 września na terenie szkoły obowiązuje

obuwie zamienne na białej podeszwie

 

Proszę uwzględnić ten wymóg przy zakupie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Życzymy Wam, aby każdego dnia spotkało Was coś zaskakującego.
Powinno to być coś, co wprawi Was w zadumę a zarazem da Wam radość.

Nie tylko wielkie sprawy wywołują zdumienie i zachwyt,
najczęściej wystarczą te małe, powszednie rzeczy i wydarzenia.
Tych małych, codziennych odkryć serdecznie Wam życzymy.

Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji,
spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

We wtorek 20-tego kwietnia 2021 roku, punktualnie o godzinie 09.00 w naszej szkole, czyli ZS Grójec, odbył się Pierwszy Etap Powiatowego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych. Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Powiatowego w Grójcu. W zmaganiach wzięło udział trzynastu uczniów Naszej szkoły. Pierwszy etap konkursu odbył się także w sześciu innych szkołach powiatu grójeckiego: LO w Grójcu, ZS w Warce, ZS w Jasieńcu, ZSO w Mogielnicy, CKZiU w Nowej Wsi oraz LO w Warce.

Tags:

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Grójcu
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Grójcu,  ul P.Skargi 12
19 9128 0002 2001 0000 0172 0001


Skład Rady Rodziców 2020/2021

Przewodniczący: Janusz Ostrowski, 666 570 647

Zastępca Przewodniczącego: Mariusz Wojno, 694 297 253

Członek: Katarzyna Narloch, 608 847 491

Członek: Anna Sotek, 504 064 191

Informujemy, iż Inspektorem Danych Osobowych w ZSP Grójec jest:

Łukasz Kalinowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 • z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu