Weźmy udział w akcji „MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”

Wspierając żołnierzy służących na wschodniej granicy Polski, zachęcamy uczniów do przyłączenia się i wzięcia udziału w akcji „Murem za Polskim Mundurem”.

W nawiązaniu do powyższego proszę osoby chętne o przygotowanie prac, może to być: kolaż, kartka z życzeniami, rysunek malowany, grafika komputerowa itp.

Każda praca musi być podpisana: imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły.

Zainteresowane osoby zgłaszają swoje prace do Kierownika Szkolenia Praktycznego pokój 69 (przy sekretariacie szkoły) do Pana Janusz Ostrowskiego do dnia 15.12.2021 roku w formie malowanej lub wydrukowanej (będzie możliwość druku w sekretariacie szkoły w formacie A–4).

Wszystkie prace plastyczne zostaną wykorzystane na szerokich polach eksploatacji, do celów promocyjnych, archiwalnych, metodycznych i prasowych.

Przekazując swoja pracę każdy uczestnik wyraża zgodę na publikowanie nazwy instytucji oraz danych osobowych i wizerunku autorów prac na stronach internetowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

WSPOMÓŻMY NASZYCH ŻOŁNIERZY

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu