ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
ZS Grójec
Tags:


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - link do strony MEN:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Wykaz dokumentów związanych z rekrutacją:

Załączniki:
Pobierz plik (KompletBranżowa2024.pdf)Szkoła Branżowa[Komplet dokumentów z wnioskiem o przyjęcie do szkoły branżowej]1150 kB
Pobierz plik (KompletTechnikum2024.pdf)Technikum[Komplet dokumentów z wnioskiem o przyjęcie do technikum]1043 kB
Pobierz plik (RegulaminRekrutacji2024.pdf)Regulamin[Regulamin rekrutacji 2024/2025]1043 kB
Tags:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2024 r.
 od godz. 08.00
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 03 lipca 2024 r.
od godz. 08.00
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 15 maja 2024 r.
od godz. 08.00
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 15 lipca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
w danym zawodzie.

od 15 maja 2024 r.
od godz. 08.00
do 22 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 19 lipca 2024 r.
od godz. 08.00
do 24 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 lipca 2024 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektor szkoły

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 26 lipca 2024 r.

 

Tags:

REKRUTACJA 2024/20245

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zbliża się termin wyboru przez młodzież z klas 8 dalszego etapu kształcenia. W maju rozpocznie się pierwszy etap rekrutacji.

Informacja Szybkie linki

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia oraz inne dokumenty związane z rekrutacją

TUTAJKliknij / Zobacz

Terminarz rekrutacji

TUTAJKliknij / Zobacz

Oferta edukacyjna

TUTAJKliknij / Zobacz

Prezentacja o szkole

TUTAJKliknij / Zobacz

 


 

 

Rekrutacja 2024/2025

 Rekrutacja 2024/2025


Pytania prosimy kierować na sekretariat szkoły tel. (48) 664 26 20

 

Tags:

TECHNIK PROGRAMISTA Kliknij/Zobacz
TECHNIK INFORMATYK Kliknij/Zobacz
TECHNIK EKONOMISTA Kliknij/Zobacz
TECHNIK MECHANIK Kliknij/Zobacz
TECHNIK HANLOWIEC Kliknij/Zobacz
TECHNIK SPEDYTOR Kliknij/Zobacz
SZKOŁA BRANŻOWA I-go STOPNIA Kliknij/Zobacz
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Kliknij/Zobacz
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
Kliknij/Zobacz

SUKCESY

Rok szkolny 2020/2021

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 • Język polski 100%
 • Matematyka 100%
 • Język angielski 97,5%
 • 34 miejsce w rankingu techników w województwie mazowieckim i 216 w rankingu ogólnym

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

 

Rok szkolny 2019/2020

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 • Język polski 100%
 • Matematyka 87,23%
 • Język angielski 93,62%
 • 49 miejsce w rankingu techników w województwie mazowieckim i 412 w rankingu ogólnym

 

Rok szkolny 2018/2019

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

 • Język polski 98%
 • Matematyka 89%
 • Język angielski 89%
 • 28 miejsce Technikum w województwie mazowieckim w Rankingu Perspektyw 2018 i tym samym przyznanie BRĄZOWEJ ODZNAKI PERSPEKTYW
 • VIII Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości - II miejsce indywidualnie oraz IV miejsce zespołowo
 • Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny - II miejsce
 • Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego
 • Żołnierze Wyklęci. Troska o pamięć i cześć  - zakwalifikowanie do finału wojewódzkiego
 • Powiatowy konkurs z okazji Stulecia Niepodległości
  • I miejsce w kat. plastycznej
  • I miejsce w kat. fotograficznej 
  • III miejsce w kat. Literackiej
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - wyróżnienie w etapie powiatowym, zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego
 • Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców - II miejsce
 • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt - I miejsce
 • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców - I miejsce

 

Rok szkolny 2017/2018

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 • Język polski 98%
 • Matematyka 100%
 • Język angielski 95%
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - I miejsce w ogólnopolskim rankingu zespołów
 • II Olimpiada Międzyszkolna "Powiat grójecki moja mała Ojczyzna" - III miejsce
 • Olimpiada Solidarności dwie dekady historii - zakwalifikowanie   do etapu wojewódzkiego
 • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM pod patronatem PREZYDENTA RP Niepodległa Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
 • KONKURS WOJEWODY MAZOWIECKIEGO "Cena Niepodległości. Cmentarze i Groby Wojenne na Mazowszu" - I miejsce w województwie w kategorii literackiej
 • Powiatowy Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej Trójek - I miejsce

 

Rok szkolny 2016/2017

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

 • Język polski 100%
 • Matematyka 94%
 • Język angielski 95%
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 • II miejsce w etapie powiatowym
 • Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni” - wyróżnienie w etapie regionalnym w kategorii praca literacka
 •  Ogólnopolski Konkurs chemiczny ALCHEMIK - wyróżnienie
 • - Konkurs historyczno- marynistyczny „Dwa oblicza Pułaskiego” - zakwalifikowanie do finału  wojewódzkiego
 • Wojewódzki Konkurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 4 miejsce
 • Konkurs historyczny „Żołnierze wyklęci. Walka o pamięć i cześć” - wyróżnienie w etapie powiatowym
 • Powiatowe Zawody Strzeleckie Szkół Ponadgimnazjalnych
  • I miejsce w klasyfikacji generalnej
  • I miejsce w klasyfikacji dwuboju chłopców
  • I miejsce w klasyfikacji zespołowej chłopców w strzelaniu z karabinka sportowego
  • II miejsce w klasyfikacji dziewcząt w pojedynku

 

SUKCESY Sportowe Naszych Uczniów

Bartłomiej Tuszyński

 • 1 miejsce Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym 23.09.2021 Halmstad Szwecja
 • 1 miejsce Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym 10.06.2019 Helsinborg Szwecja
 • 1 miejsce Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc klasycznym 26.10.2021 Wilno Litwa
 • 3 miejsce Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc 19.05.2019 Tokio Japonia
 • 2 miejsce Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym 28.04.2019 Pilzno Czechy
 • 2 miejsce Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym klasycznym 01.12.2019 Kowno Litwa
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym 18.12.2021 Puławy
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 27.06.2021 Kielce
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc 21.03.2021 Będzin
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc 05.09.2020 Skierniewice
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym 06.09.2020 Skierniewice
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym 22.12.2019 Spała
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 14.04.2019 Kielce
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym 09.12.2019 Warszawa
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym 21.04.2018 Kielce
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc 24.06.2018 Warszawa
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski seniorów w trójboju siłowym 18.12.2021 Puławy
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski wyciskaniu leżąc klasycznym 20.10.2017 Chorzów
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym 02.03.2019 Białystok
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 20.09.2020 Warszawa
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 21.10.2018 Sosnowiec
 • 1 miejsce Puchar Polski w wyciskaniu leżąc 12.12.2020 Puławy
 • 2 miejsce Puchar Polski w trójboju siłowym klasycznym 30.05.2021 Katowice
 • 3 miejsce Puchar Polski w trójboju siłowym klasycznym 07.09.2019 Skierniewice
 • 3 miejsce Puchar Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 20.10.2019 Tarnowskie Góry

Michał Szymczak

 • 4 miejsce i brązowy medal w przysiadze Mistrzostwa Europy w trójboju siłowym klasycznym Vasteras, Szwecja 4.12.2021
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym Skierniewice 4.09.2020
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym Puławy 13.12.2020
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc Będzin 21.03.2021
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym Puławy 18.12.2021
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym Warszawa 19.09.2020
 • 2 miejsce Puchar Polski w trójboju klasycznym 12.03.2022
 • 2 miejsce Puchar Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 20.10.2019
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 13.04.2019
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym Skierniewice 17.09.2021
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym Warszawa 5.03.2022

Jan Tuszyński

 • 7 miejsce Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym klasycznym 23.09.2021 Halmstad, Szwecja
 • 5 miejsce Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc klasycznym 22.10.2021 Wilno, Litwa
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym 05.09.2020 Skierniewice
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 06.09.2020 Skierniewice
 • 3 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 19.09.2020 Warszawa
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym 13.12.2020 Puławy
 • 2 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc 20.03.2021 Będzin
 • 1 miejsce Puchar Polski w trójboju siłowym klasycznym 30.05.2021 Katowice
 • 2 miejsce Puchar Polski w trójboju siłowym 19.06.2021 Raszyn
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 27.06.2021
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym 18.12.2021 Puławy
 • 1 miejsce Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym 05.03.2022 Warszawa

 

PROJEKTY w ZS Grójec

 • „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” Celem projektu było podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego: · dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie), · staże/praktyki realizowane u pracodawców, których celem było zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy · oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego : 15 komputerów z oprogramowaniem, drukarkę laserową ze skanerem i kopiarką, telefon z automatyczną sekretarką i faksem, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, rzutnik multimedialny, 9 kas fiskalnych, niszczarka, 9 metkownic, waga elektroniczna. W projekcie wzięło udział 101 uczniów z kształcących się w zawodzie sprzedawca oraz technik: handlowiec, ekonomista, informatyk
 • EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP GRÓJEC SKIEROWANY DO UCZNIÓW TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK HANDLOWIEC. Celem głównym projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczniów w dziedzinie technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec.
 • „WYBIERAM LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań. ZSP Grójec: zrealizowano łącznie 1248 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia z języków obcych, matematyki, fizyki, rachunkowości, zajęcia z programowania, Multimediów i grafiki komputerowej, aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla sprzedawców, w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, w zakresie pracowni technicznej, w zakresie diagnostyki i napraw silników spalinowych.
 • „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POWIECIE GRÓJECKIM” Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła dzięki realizacji projektu zyskała 25 zestawów komputerów 2laptopy i drukarkę.

 

Nasi Absolwenci

 • Absolwenci naszej szkoły studiują między innymi SGH, SGGW, UW.
 • Duża część łączy pracę zawodową ze studiami zaocznymi.
 • Nasi absolwenci są między innymi:
 • pracownikami  banków
 • pracownikami firm zajmujących się naprawą i budową sprzętu komputerowego, 
 • obsługą baz danych, instalowaniem i konserwacją sieci komputerowych i telewizyjnych
 • pracownikami urzędów skarbowych
 • właścicielami firm świadczących usługi informatyczne 
 • właścicielami firm prowadzących działalność rachunkową 

 

Szkoła współpracuje:

 • ze środowiskiem lokalnym. 
 • Efektem tej współpracy są praktyki uczniów naszej szkoły w takich przedsiębiorstwach jak:
 • KOMPUTRONIK salon komputerowy, 
 • EKSPERT IT-  serwis komputerowy, 
 • pro TECH GROUP s.c.  – Browe, 
 • FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A,
 • DOHLER POLSKA Sp. z o.o., 
 • FERRERO POLSKA Sp. Z o.o., 
 • NESTLE WARERS POLSKA S.A, 
 • Starostwo Powiatowe Grójec, 
 • Urząd Miasta I Gminy Grójec, 
 • Sąd Rejonowy Grójec,
 • banki, 
 • jednostki prowadzące działalność handlową itp.

 

Nasze pracownie:

 • w szkole funkcjonuje 32 sale lekcyjne:
 • 5 pracowni komputerowych
 • 3 pracownie ekonomiczno-informatyczne z pełnym wyposażeniem biurowym
 • 3 pracownie mechaniczne – dwie z wyposażeniem komputerowym
 • zajęcia prowadzone są między innymi metodą projektu, zgodnie z programami modułowymi oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
 • oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
 • zajęcia z języków obcych prowadzone są w  nowoczesnych pracowniach interaktywnych.
 • do dyspozycji uczniów są 2 sale gimnastyczne, siłownia.
 • możesz rozwijać z nami swoje pasje poprzez:
  • zaangażowanie się w wolontariat, w którym poświęcamy czas innym ludziom
  • uczestnicząc w różnych projektach unijnych i kołach zainteresowań 
  • uprawiając sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy)
  • stając się członkiem szkolnego koła Honorowych Dawców Krwi
  • pracując w szkolnym radiowęźle

 

Zobacz naszą Bazę Dydaktyczną - Pracownie
Tags:

Podkategorie

Szukaj na stronie

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu